Аукціон ФДМУ

Аукціони проводяться відповідно до вимог Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, що належить державі, затвердженому Наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16.11.1998 р. N 2141/297/9, Зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.1998 р. за N 798/3238 (надалі – Положення),http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0798-98, та Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».


4 грудня 2013 року на ПАТ Фондова біржа "Перспектива" відбудеться аукціон Фонду державного майна України (ФДМУ) щодо продажу пакету акцій акціонерного товариства, що належать державі.

До продажу на торгах пропонуються:

61720 штук акцій ПрАТ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "СПЕКТР-Т" (ДОД)" (код ЄДРПОУ — 14310661), що складає 12,648% статутного фонду.

Бюлетень біржових торгів 04.12.2013.
Інформація про фінансову діяльність акціонерного товариства

Інформація щодо торгів:

1. Продавець - Фонд Державного Майна України.
2. Місце проведення торгів: м. Київ, вул. Хорива, 1а, телефон (044) 481-33-30, додатковий¬ 137.
3. Початок аукціону о 12:00 .
4. Початкова ціна встановлена в розмірі 2,3668 грн. за акцію. Пакет акцій виставляється 1 лотом.
5. Для участі в аукціоні покупцю потрібно не пізніше 13-ї години дня, що передує дню проведення аукціону, подати до ФБ «Перспектива» Заяву на придбання акцій та інші документи відповідно до Положення.
6. До 15-ї години дня, що передує дню проведення аукціону Покупці сплачують на поточний рахунок Біржі  (№ 26501184084 в АБ «Укргазбанк», м. Київ, МФО 320478, ЄДРПОУ 33718227, призначенні платежу: «гарантійний внесок, згідно договору щодо забезпечення виконання зобов’язання № ______від ______, без ПДВ»),  гарантійний внесок, який становить двадцять відсотків від початкової ціни об'єкта (пакета акцій, лота) та розраховується за формулою:
Вгар = 0,2 * ЦПпоч, де:
ЦПпоч = Цп * Nакц;
Вгар - гарантійний внесок;
ЦПпоч - початкова ціна об'єкта (пакета акцій, лота);
Цп - початкова ціна однієї акції, визначена в бюлетені торговельної сесії, грн.;
Nакц - кількість акцій в об'єкті придбання (пакеті акцій, лотах), визначена в замовленні на придбання, шт.

За більш докладною інформацією щодо торгів звертайтеся до відділу організації торгівлі ФБ «Перспектива» за наступними контактами:

Харченко Вячеслав,  (067) 235-32-20,  slavak23@gmail.com
Кайстра Ірина, (056) 373-95-94, info@fbp.com.ua

 

29 листопада 2013 р.