Аукціон ФДМУ

Аукціони проводяться відповідно до вимог Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, що належить державі, затвердженому Наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16.11.1998 р. N 2141/297/9, Зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.1998 р. за N 798/3238 (надалі – Положення),http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0798-98, та Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».


10 червня 2015 року на ПАТ Фондова біржа "Перспектива" відбудеться аукціон Фонду державного майна України (ФДМУ) щодо продажу пакету акцій акціонерного товариства, що належать державі.

До продажу на торгах пропонуються:

61720 штук акцій ПрАТ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "СПЕКТР-Т" (ДОД)" (код ЄДРПОУ — 14310661), що складає 12,648% статутного фонду.

Бюлетень біржових торгів 10.06.2015

Замовлення на продаж № 67_15

Інформація про фінансову діяльність ПрАТ "НТВЦ "СПЕКТР-Т"

Інформація щодо торгів:

1. Продавець - Фонд Державного Майна України.
2. Місце проведення торгів: м. Київ, вул. Льва Толстого, 9а, телефон (044) 500-18-92.
3. Початок аукціону о 12:00 .
4. Початкова ціна встановлена в розмірі 2,3668 грн. за акцію. Пакет акцій виставляється 1 лотом.
5. Для участі в аукціоні покупцю потрібно не пізніше 13-ї години дня, що передує дню проведення аукціону, подати до ФБ «Перспектива» Заяву на придбання акцій та інші документи відповідно до Положення.
6. До 15-ї години дня, що передує дню проведення аукціону Покупці сплачують на поточний рахунок Біржі  (№ 26501184084 в АБ «Укргазбанк», м. Київ, МФО 320478, ЄДРПОУ 33718227, призначенні платежу: «Сплата Гарантійного внеску, для участі в Аукціоні, згідно договору №15/___/__-__Х про участь в Аукціоні від __.__.2015р., без ПДВ.»,  гарантійний внесок, який становить двадцять відсотків від початкової ціни об'єкта (пакета акцій, лота) та розраховується за формулою:
Вгар = 0,2 * ЦПпоч, де:
ЦПпоч = Цп * Nакц;
Вгар - гарантійний внесок;
ЦПпоч - початкова ціна об'єкта (пакета акцій, лота);
Цп - початкова ціна однієї акції, визначена в бюлетені торговельної сесії, грн.;
Nакц - кількість акцій в об'єкті придбання (пакеті акцій, лотах), визначена в замовленні на придбання, шт.

За більш докладною інформацією щодо торгів звертайтеся до відділу організації торгівлі ФБ «Перспектива» за наступними контактами:

Харченко Вячеслав,  (067) 235-32-20,  slavak23@gmail.com
Кайстра Ірина, (056) 373-95-94, info@fbp.com.ua

5 червня 2015 р.