Аукціон ФДМУ

Аукціони проводяться відповідно до вимог Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, що належить державі, затвердженому Наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16.11.1998 р. N 2141/297/9, Зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.1998 р. за N 798/3238 (надалі – Положення),http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0798-98, та Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».


Відповідно до Постанови КМУ № 612 від 19.08.2015 ,

початкова ціна, встановлена для об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу до набрання чинності цією постановою, підлягає перегляду державними органами приватизації в місячний строк з урахуванням особливостей, передбачених абзацом третім пункту 79 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, продаж акцій об’єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу, що належать державі у господарських товариствах, на фондових біржах припиняється до перегляду початкової ціни.

До відома: ПАТ "Одеський припортовий завод", відповідно до Постанови КМУ від 12 травня 2015 р. № 271 (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/271-2015-%D0%BF), віднесено до об’єктів групи Г.

Відповідно до наказу ФДМУ №1221 від 21.08.2015 припинено проведення аукціону з продажу пакетів акцій  ПАТ "Одеський припортовий завод".

Відповідно до наказу ФДМУ №1225 від 21.08.2015 припинено проведення аукціону з продажу пакетів акцій акціонерного товариства «Кам’янець –Подільськсільмаш».

21 серпня 2015 р.