Аукціон ФДМУ

Аукціони проводяться відповідно до вимог Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, що належить державі, затвердженому Наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16.11.1998 р. N 2141/297/9, Зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.1998 р. за N 798/3238 (надалі – Положення),http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0798-98, та Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».


Аукціони проводяться відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про приватизацію державного майна», на підставі Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038), та згідно з протоколом від 20 серпня 2015 року № 4 засідання постійно діючої комісії з питань забезпечення проведення аукціонів на фондових біржах (надалі – Положення), та Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».

 

На ПАТ Фондова біржа "Перспектива" відбудеться аукціон Фонду державного майна України (ФДМУ) щодо продажу пакету акцій акціонерних товариств, що належать державі.

До продажу на торгах пропонуються:

пакет акцій ВАТ «БЕСКИД» (код за ЄДРПОУ 25437212) розміром 99,916 % статутного капіталу в кількості 11 948 224 штук;

- пакет акцій ПрАТ «Яготинський рибгосп» (код за ЄДРПОУ 24215478) розміром 25,00 % статутного капіталу в кількості 1 507 001 штук;

Наказ ФДМУ про продаж №1439

Наказ ФДМУ про продаж №1384

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про початок торгів пакетом акцій ВАТ «БЕСКИД»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про початок торгів пакетом акцій ПрАТ «Яготинський рибгосп»

 

За більш докладною інформацією щодо торгів звертайтеся до відділу організації торгівлі ФБ «Перспектива» за наступними контактами:

Харченко Вячеслав, (067) 235-32-20, slavak23@gmail.com
Кайстра Ірина, (056) 373-95-94,
 info@fbp.com.ua

5 жовтня 2015 р.