Аукціон ФДМУ

Аукціони проводяться відповідно до вимог Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, що належить державі, затвердженому Наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16.11.1998 р. N 2141/297/9, Зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.1998 р. за N 798/3238 (надалі – Положення),http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0798-98, та Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».


20.04.2016р. на ПАТ «ФБ «Перспектива» було проведено електронний аукціон з продажу акцій Публічного акціонерного товариства «ГІДРОСИЛА МЗТГ» (UA4000120505, ЄДРПОУ 00235814).

Інформація про умови аукціону

http://fbp.com.ua/NewsFdmy.aspx?id=4869

Протягом Аукціону на Біржі було укладено 1 договір на загальну суму 58 261,40грн.

Ціна 1 акції склала 0,1121грн.

Переможцем Аукціону визначено ТОВ "ІФК ПРОФІНВЕСТ", який діяв в інтересах ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП».

20 квітня 2016 р.