Головна сторінка > Порядок надання Біржею технічної та інформаційної підтримки

Порядок надання Біржею технічної та інформаційної підтримки

1) для здійснення автоматизованого імпорту до програм звітності та внутрішнього обліку торговців цінними паперами Членам Біржі засобами Системи BIT eTrade Mail на електронну адресу уповноваженого представника надсилаються електронні документи, що містять файли у форматі XML.

Порядок імпорту даних до програмного забезпечення BIT eReport, що надається торговцям цінними паперами саморегулівною організацією «Асоціація «Українські Фондові Торговці», визначений у Інструкції користувача BIT eReport.

Порядок імпорту даних до програмного забезпечення АФР-ТЦП, що надається торговцям цінними паперами ТОВ "Агенція фондового ринку", визначений у Методичних рекомендаціях з встановлення та використання програмного забезпечення АФР-ТЦП.


2) Інформація про результати Біржових торгів оприлюднюється відповідно до Правил Біржі та вимог ДКЦПФР у Розділі Інтернет-сайту «Результати торгів» та відображається у Торговому терміналі BIT eTrade.


3) Виписки з Реєстрів Заявок (на Ринках розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів) та Реєстру Договорів Біржі надаються Учасникам біржових торгів:

  • у вигляді електронного документа засобами ЕТС Біржі (відображаються у Торговому терміналі BIT eTrade та віддаленому терміналі BIT eTrade IPO) – із забезпеченням можливості виготовлення копії цього Електронного документа у вигляді документа на папері;
  • у вигляді копії електронного документа на папері, засвідчені підписом директора та печаткою Біржі, відповідно до Правил біржі, - один раз в місяць або на вимогу Учасника Біржових торгів.


4) Контакти для технічного супроводження програмних продуктів:

Торговий термінал BIT eTrade, Віддалений термінал BIT eTrade IPO – info@fbp.com.ua

  • Обслуговування:
    • Кайстра Ірина Олександрівна, i.kaystra@fbp.com.ua, (056) 373-95-94

Платіжний термінал BIT ePayment
Підтримку забезпечує ПАТ "ФК "Сучасні Кредитні Технології"

Засоби електронного цифрового підпису та криптографічного захисту інформації -
Підтримку забезпечує ПАТ «Комунікаційний Фондовий Центр»

Програмно-технічний комплекс BIT eTrade Mail
Підтримку організує Асоціація «Українські Фондові Торговці»
тел. (056) 373-95-91