Відомості про цінний папір

Код ISIN Дата внесення до біржового списку/допущення до торгів Дата виключення з біржового списку/припинення допуску до торгів Дата внесення до біржового реєстру Дата виключення з біржового реєстру
UA4000178834 14.07.2015 22.12.2015 н/д н/д
Вид ЦП Об’єм емісії Кількість ЦП в емісії Номінальна вартість Допущений до
Облігація підприємства відсоткова електронна іменна 250 000 000,00 (UAH) 250 000 1 000,00 (UAH) н/д
Дата реєстрації емісії Валюта контракту Рівень лістингу Діє до: Тікер
26.12.2013 Позалістинг 16.01.2017 OBOTPA
Найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
ЄДРПОУ емітента Адреса
21685166 вул. Жилянська, буд.43, м. Київ, 01033
Телефон Факс Електронна пошта Веб-сайт
+38 (044) 490 05 40 +38 (044) 492 13 51 н/д н/д
Статутний капітал Примітка
н/д н/д

Без унесення до Біржового списку
Повідомлення емітента протягом поточного календарного року
Дані відсутні
Інформація про емітента
SMIDA н/д
Stockworld н/д
Веб-сторінка н/д
Документи емітента н/д

Виберіть проміжок часу:
           
Зміни в Біржовому списку