Відомості про цінний папір

Код ISIN Дата внесення до біржового списку/допущення до торгів Дата виключення з біржового списку/припинення допуску до торгів Дата внесення до біржового реєстру Дата виключення з біржового реєстру
UA4000178842 14.07.2015 22.12.2015 н/д н/д
Вид ЦП Об’єм емісії Кількість ЦП в емісії Номінальна вартість Допущений до
Облігація підприємства відсоткова електронна іменна 250 000 000,00 (UAH) 250 000 1 000,00 (UAH) н/д
Дата реєстрації емісії Валюта контракту Рівень лістингу Діє до: Тікер
26.12.2013 Позалістинг 17.08.2017 OBOTPB
Найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
ЄДРПОУ емітента Адреса
21685166 вул. Жилянська, буд.43, м. Київ, 01033
Телефон Факс Електронна пошта Веб-сайт
+38 (044) 490 05 40 +38 (044) 492 13 51 н/д н/д
Статутний капітал Примітка
н/д н/д

Без унесення до Біржового списку
Повідомлення емітента протягом поточного календарного року
Дані відсутні
Інформація про емітента
SMIDA н/д
Stockworld н/д
Веб-сторінка н/д
Документи емітента н/д

Виберіть проміжок часу:
           
Зміни в Біржовому списку