Відомості про цінний папір

Код ISIN Дата внесення до біржового списку/допущення до торгів Дата виключення з біржового списку/припинення допуску до торгів Дата внесення до біржового реєстру Дата виключення з біржового реєстру
US912828XT22 27.03.2024 31.05.2024 н/д н/д
Вид ЦП Об’єм емісії Кількість ЦП в емісії Номінальна вартість Допущений до
Облігація іноземної держави електронна іменна 28 000 000 000,00 (USD) 280 000 000 100,00 (USD) н/д
Дата реєстрації емісії Валюта контракту Рівень лістингу Діє до: Тікер
25.05.2017 UAH Позалістинг 31.05.2024 USXT22
Найменування емітента
United States Department of the Treasury
ЄДРПОУ емітента Поштовий індекс Адреса
RA999999 н/д н/д
Телефон Факс Електронна пошта Веб-сайт
н/д н/д н/д н/д
Статутний капітал Примітка
н/д н/д

Без унесення до Біржового списку
Повідомлення емітента протягом поточного календарного року
Дані відсутні
Інформація про емітента
SMIDA н/д
Stockworld н/д
Веб-сторінка н/д
Документи емітента
н/д

Виберіть проміжок часу:
           
Зміни в Біржовому списку