Опитування щодо доцільності подальшої розробки проекту Порядку здійснення операцій РЕПО


За результатами роботи робочої групи, створеної наказом Голови ДКЦПФР від 24.07.2009 р. № 547, та узагальнення пропозицій, наданих учасниками фондового ринку, рішенням ДКЦПФР від 21.05.2010 р. № 630 схвалено проект рішення ДКЦПФР «Про затвердження Порядку здійснення на фондових біржах операцій з купівлі/продажу цінних паперів із зобов’язанням їх зворотного продажу/купівлі». 

Проект рішення оприлюднено на Інтернет-сайті ДКЦПФР 31.05.2010 р. (http:// www.ssmsc.gov.ua).

Див. додатково зауваження до зазначеного проекту з боку Асоціації «Українські Фондові Торговці», оприлюднені на Інтернет-сайті СРО 01.07.2010 р. (http://www.aust.com.ua/Default.aspx#news235).

ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» вважає, що договори РЕПО є, безумовно, важливим джерелом підвищення ліквідності національного фондового ринку, однак активне впровадження цих операцій потребує вирішення низки нормативних питань – в першу чергу, податкового характеру (аби такі операції не сприймалися як кредитні). Крім того, не зовсім зрозуміло, чому вимоги до таких договорів встановлюються лише для біржового ринку (на якому вже існує певне регулювання – в рамках Правил бірж, зареєстрованих ДКЦПФР), хоча операції РЕПО на позабіржовому ринку існують, але практично не регламентовані нормативно-правовими актами ДКЦПФР. Відповідно до економічного змісту операцій РЕПО повинні висуватися нормативні вимоги принаймні до безумовної ліквідності цінних паперів, які є предметом договорів РЕПО.

Листом № 10/01/13464 від 04.08.2010 р. Комісія запропонувала фондовим біржам провести опитування серед торговців цінними паперами-членів фондових бірж щодо доцільності подальшої розробки вказаного проекту нормативного акту.

Відповідно до цього, просимо членів ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» до 23.08.2010 р. висловити свої зауваження та пропозиції щодо запропонованої редакції Порядку здійснення на фондових біржах операцій з купівлі/продажу цінних паперів із зобов’язанням їх зворотного продажу/купівлі та надіслати їх для подальшого узагальнення на електронну адресу ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» info@fbp.com.ua.
 

10 серпня 2010 р.