На Біржі проводиться розміщення облігацій ТОВ "Актив Буд-Інвест", серія В


На Біржі проводиться первинне розміщення облігації іменні дисконтні ТОВ "Актив Буд-Інвест", серія В загальною номінальною вартістю 750 млн. грн.

Первинне розміщення іменних дисконтних облігацій номінальною вартістю 1000 грн за 1 облігацію буде здійснюватись за мінімальною ціною 670 грн. за 1 облігацію, але не вище максимальної ціни 750 грн. за 1 облігацію. Фактична ціна продажу облігацій визначається Емітентом на день здійснення угоди, з урахуванням попиту на облігації Емітента та ринкових умов, але не може бути меншою за мінімальної ціни та вище максимальної ціни.

Серія

 В

код ISIN

UA4000131965

Кількість ЦП

 750 000

Номінальна вартість1 ЦП, грн.

 1 000,00

Номінальна вартість випуску, грн.

 750 000 000,00

Дата початку розміщення

 15.12.2011

Дата закінчення розміщення

 15.03.2012

Проспект емісії облігацій ТОВ "Актив Буд-Інвест"

19 грудня 2011 р.