Результати торгів ФБ "Перспектива" за 12 – 16 вересня 2016 року


Протягом 12-16.09.2016р. на ФБ «Перспектива» укладено договорів на загальну суму 1,68 млрд. грн. З початку року обсяг торгів на біржі становить 87,34 млрд. грн. (на 53% менше, ніж за аналогічний період попереднього року).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів з початку року (з часткою загального біржового обороту 56%), на другому місці – ПФТС (41%), на третьому – УБ (1%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» з початку 2016 року становить: щодо ОВДП – 54%, ОЗДП (державних деривативів) – 99,8%, облігацій підприємств – 34%, інвестиційних сертифікатів – 13%, депозитних та опціонних сертифікатів – по 100%.

 

Результати торгів на біржі за 12-16.09.2016р. в розрізі фінансових інструментів:

Фінансові інструменти/ринки

Обсяг торгів (млн. грн.)

Зміна обсягу торгів до попереднього періоду, %

Кількість договорів, шт.

тиждень

з початку року

тижня

року

тиждень

з початку року

ОВДП

1 663,54

73 688,51

+194,6%

-58,3%

125

3 876

Державні деривативи

-

86,14

-

-

-

5

Акції

-

2,98

-

-99,4%

-

141

Інвестиційні сертифікати

-

47,08

-

-96,3%

-

25

Опціонні сертифікати

20,66

426,67

+210,5%

+31,3%

10

339

Депозитні сертифікати

-

11 256,00

-

+417,9%

-

112

Строкові контракти

-

0,14

-

-

-

8

Облігації підприємств

-

1 834,76

-

-20,4%

-

215

Всього

1 684,19

87 342,29

+194,6%

-53,0%

135

4 721

- ринок заявок

-

68,32

-

-97,6%

-

299

- адресний ринок

1 110,77

69 695,00

+94,3%

-56,3%

103

725

- ринок розміщення

-

883,27

-

-49,3%

-

23

- ринок аукціону

-

0,14

-

-99,9%

-

2

- ринок РЕПО

573,43

16 695,42

-

-11,7%

32

664

 

Найбільший обсяг торгів минулого тижня було зафіксовано з ОВДП (98,77%)  та опціонними сертифікатами (1,23%). Порівняно з показниками попереднього тижня обсяг торгів ОВДП збільшився у 2,95 раз, опціонними сертифікатами у 3,11 раз.

Станом на 16.09.2016р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 629.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 16.09.2016р. – 88.

 

Члени ФБ «Перспектива» - лідери за обсягом торгів ОВДП за 12-16.09.2016р.

Державні облігації - лідери за обсягами укладених договорів за 12-16.09.2016р.

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"

UA4000194138

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

UA4000185557

ПАТ "ДІАМАНТБАНК"

UA4000193783

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"

UA4000192611

ПАТ "ПУМБ"

UA4000193908

ТОВ "ІФК ПРОФІНВЕСТ"

UA4000185151

АТ "БАНК "БОГУСЛАВ"

UA4000194658

ПАТ "КБ "ГЛОБУС"

UA4000192660

ПАТ "МАРФІН БАНК"

UA4000195176

ПАТ "БТА БАНК"

UA4000194351

 

«Минулого тижня обсяг торгів на  ФБ «Перспектива» становив 1,68 млрд. грн., з початку року 87,34 млрд. грн.», - повідомив директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков.

За наслідками серпня договори з цінними паперами укладалися лише на 6 українських фондових біржах з 9, в т.ч. за акціями – на 4, за ОВДП, облігаціями підприємств та інвестиційними сертифікатами – на 3, строковими контрактами – на 2, державними деривативами та опціонними сертифікатами – на 1 (ФБ «Перспектива»).  Натомість в серпні минулого року цінними паперами торгували на 9 фондових біржах, в т.ч. акціями та інвестиційними сертифікатами – на 8,  облігаціями підприємств – на 6, ОВДП та строковими контрактами – на 3, депозитними сертифікатами на 2, облігаціями місцевих позик та опціонними сертифікатами – на одній.

Тож, окрім зменшення на третину сукупних обсягів біржових торгів порівняно з попереднім роком, можна констатувати ще й звуження кола організаторів торгівлі та повне припинення торгів деякими видами інструментів (зокрема, облігаціями місцевих позик та депозитними сертифікатами).

Зменшення кількості учасників торгів, інструментарію та ліквідності цілком очікувано вплинуло і на фінансові показники фондових бірж. Якщо в першому півріччі 2015 року позитивний фінансовий результат від операційної діяльності мали 4 біржі (УМВБ, УБ, КМФБ, «Перспектива») з 9, то в першому півріччі 2016 року – вже тільки 2 (КМФБ та «Універсальна»). Чистий прибуток за півріччя мали 4 фондові біржі (в т.ч. ФБ «Перспектива»). Натомість збитки інших бірж значно перевищували результат прибуткових бірж. Сукупний чистий збиток фондових бірж за 6 місяців 2016 року оцінюється в 3 млн. грн, операційний збиток – 9 млн. грн.»

 

Довідка про ФБ «Перспектива»:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

20 вересня 2016 р.