Представники біржи прийняли участь у круглому столі за назвою «Зміни до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України»


9 лютого 2012 року в залі засідань готелю «Інтерконтинеталь» у м.Києві відбувся круглий стіл на тему «Зміни до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України», організований і проведений саморегулівною організацією Асоціацією «Українські фондові торговці».

В роботі круглого столу прийняли участь представники регуляторів грошового і фондового ринків - Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, центральних органів влади – ВРУ та Адміністрації Президента України, провідних державних і комерційних банків, фондових бірж, інших професійних  учасників фондового ринку та засобів масової інформації.

Відкриваючи круглий стіл, Голова Ради СРО АУФТ С.Антонов пояснив, чому Асоціація приділяє значну увагу та надає великого значення нещодавно прийнятим змінам до Положення про депозитарну діяльність Національного банку України.

- Нас до цього спонукає ринок і сама логіка подій на фондовому ринку. Дієві заходи по забезпеченню розвитку ринку ОВДП, вирішення проблеми клірингу на фондовому ринку, зростання його ліквідності буде радикальним кроком уперед. Фондовий ринок, безумовно, вимагає чіткого визначення напрямків подальшого розвитку інфраструктури національного ринку цінних паперів. При цьому роль Національного банку - як регулятора ринку найбільш надійних та інвестиційно привабливих на сьогодні фінансових інструментів (державних цінних паперів), як регулятора найбільш капіталізованих фінансових посередників і як регулятора платіжних систем – є визначальною в побудові та контролюванні систем клірингу і розрахунків.

Система розрахунків за ОВДП, що створена для обслуговування насамперед банків, на відміну від моделей, що вибудовуються українським депозитаріями цінних паперів, є найбільш адаптованою до національної платіжної системи. І, мабуть, саме на базі оновленої моделі розрахунків з упровадженням клірингових технологій можливе створення передумов для реалізації національної системи клірингу і розрахунків по інших фінансових інструментах, яка б найбільш відповідала існуючим міжнародним рекомендаціям.

Ліквідність – це ключовий показник ринку, тим більше нашого ринку, і з цієї точки зору важко недооцінити крок, зроблений Національним банком, - зазначив він.

            Директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ О.Щербакова у своєму виступі зазначила, що інвестором ринку ОВДП є населення, і зробила акцент на необхідності залучення коштів населення як основного національного внутрішнього інвестора, для якого мають бути створені сприятливі умови стосовно можливості активно інвестувати у найбільш привабливі та надійні інструменти фондового ринку, зокрема, у державні цінні папери.

Вона підтвердила, що прийняття нової редакції Положення є одним з низки комплексних заходів, що реалізуються Національним банком для забезпечення зростання інвестиційної привабливості ринку ОВДП. Якщо попередні заходи НБУ (впровадження індексованих і валютних ОВДП) були спрямовані на розширення інструментарію залучення коштів до державного бюджету і підтримки макроекономічної стабільності економіки України, то сьогодні йдеться про вирішення кола не менш важливих завдань інфраструктурного розвитку національного фондового ринку.

Із введенням Змін до Положення про депозитарну діяльність НБУ умови роботи на цьому ринку стануть більш демократичними. При цьому Національний банк залишиться центральним депозитарієм по відношенню до ринку ОВДП, що є однією з можливостей для подальшого розвитку внутрішнього грошового ринку, - зазначила вона. - НБУ буде керувати ним через процентні ставки, а не через встановлення численних жорстких показників. 

Член НКЦПФР О.Петрашко  відмітив, що ринок ОВДП є найбільшим сегментом фондового ринку, про що свідчать показники його діяльності за останній рік: із 240 млрд.грн  загального обсягу торгів на фондовому ринку України 100 млрд.грн., або близько 48%, склав обсяг торгів на ринку ОВДП. Тому розвиток цього сегменту є суперважливим і потребує постійної уваги з боку регуляторів. Петрашко О.Г. висловив подяку Національному банку за саме такий підхід до регулювання ринку ОВДП і зазначив, що прийняті Зміни – це значний крок уперед у справі забезпечення розвитку цього ринку, зростанню його активності,  обсягів, ліквідності та надійності, а також зростанню та активізації біржового обігу цінних паперів взагалі.

- Ми вітаємо підтриму і м'який моніторинг ринку ОВДП з боку Національного банку, який пішов у цьому напрямку назустріч ринку. Це – результат спільної праці регуляторів, в тому числі й НКЦПФР, і представників фондового ринку з метою розвитку його базових інструментів, - зазначив О.Петрашко.- Крім цього, це значною мірою гармонізує систему  клірингових розрахунків на ринку державних і недержавних цінних паперів.

Заступник керівника Координаційного центру з упровадження економічних реформ при Президентові України Ю.Буца повідомив, що заходи щодо підвищення ефективності функціонування інфраструктури фінансового ринку, передбачені Змінами до Положення про депозитарну діяльність НБУ, увійшли до складу річного плану з реалізації Програми економічних реформ, котрий найближчим часом буде оприлюднено. Йдеться як про впровадження нетингових технологій на ринку ОВДП, ініційованих оновленою редакцією Положення, так і про законодавчі ініціативи у сфері регулювання клірингової діяльності, обігу деривативів та депозитарної системи.

Він висловив надію, що зазначені заходи сприятимуть зниженню вартості обслуговування державного боргу внаслідок більш ефективного біржового ціноутворення.

 - Прийняття нової редакції Положення про депозитарну діяльність НБУ є важливим кроком, який надасть можливість підвищення ліквідності основного інструменту фондового ринку – ОВДП, що особливо важливо з огляду на існуючу низьку ліквідність інших інструментів. Практика розрахунків за ОВДП в НБУ буде розглядатися також при підготовці законів України про депозитарну діяльність та про деривативи, прийняття яких передбачене в цьому році Програмою Президента. З іншого боку, це є також кроком до зменшення витрат держави на управління державним боргом та більш активного розвитку операцій РЕПО щодо ОВДП. Таким чином, незважаючи на певну «технічність» Положення, цей документ дає можливість рухатися вперед у різних напрямках, - зазначив Ю.Буца.

Схвально сприйняли нормативні новації фондові біржі, котрі були  активними учасниками  попереднього обговорення  проекту змін до Положення.

Зокрема, член Правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» І.Селецький зазначив, що біржі бачать подальший розвиток біржового ринку ОВДП з впровадження біржового РЕПО та заходами стосовно зниження ризику контрагенту при здійсненні розрахунків. Він бачить необхідність додаткового врегулювання питань щодо забезпечення можливості доблокування грошових коштів для участі в торгах ОВДП протягом торговельної сесії.

Директор ПАТ Фондова біржа «Перспектива» С.Шишков відзначив, що нова редакція Положення є проявом зосередженості НБУ та НКЦПФР на врегулюванні нормативних та організаційних проблемних питань депозитарної інфраструктури, яка спостерігається за останні роки.

- НБУ знайшов вдалий баланс між необхідністю контролю та нагляду за складовими депозитарної та платіжної інфраструктури, як це передбачається кращими міжнародними рекомендаціями, та забезпеченням здорової конкуренції між можливими моделями клірингу та розрахунків щодо державних цінних паперів, - підкреслив він.

Своє бачення подальших кроків на шляху розвитку грошово-кредитного ринку висловили Голова Ради директорів групи компаній «ICU» В.Гонтарєва, котра закликала не зупинятись на досягнутому, а вживати подальших заходів щодо зміцнення і  розвитку фондового ринку країни.

Позицію В.Гонтарєвої підтримав представник ПАТ «ІНГ Банк Україна» А.Потапов,. наголосивши на необхідності впровадження визнаних у світі механізмів зниження ризиків за операціями РЕПО, неттингових технологій не тільки на ринку ОВДП, але й на міжбанківському та валютному ринку.

- Забезпечення ліквідності має стати національною стратегією на фондовому ринку, - підтвердив він загальну думку виступаючих.

 

СМІ про тему:

http://www.kommersant.ua/doc/1872315
http://rus.for-ua.com/analytics/2012/02/14/090000.html
http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4040/art/1329162206.html
http://fundmarket.ua/news/nbu-vnyes-izmyenyeniya-v-polozhyeniye-o-rabotye-svoyego-dyepozitariya-20120213103707/
http://fundmarket.ua/news/nbu-namyeryen-rasshirit-chislo-opyeraziy-s-zyennymi-bumagami-20120210145832/
http://www.banki.ua/news/lenta/?id=147472
http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/nbu-razreshil-nettingovye-raschety-dlya-treyderov-10022012160400

13 лютого 2012 р.