Результати торгів ФБ «Перспектива за липень 2017 року


Протягом липня 2017 року на ФБ «Перспектива» укладено 702 договори на загальну суму 9,79 млрд грн. (на 33% більше, ніж попереднього місяця).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у липні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 69%), друге місце – у ПФТС (26%), третє – у «Української біржі» (4%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за липень 2017 року щодо ОВДП – 73%, облігацій підприємств – 14%, опціонних сертифікатів – 100%;

за січень-липень 2017 року щодо ОВДП – 67%, облігацій підприємств – 36%, опціонних сертифікатів – 67%.

 

Результати біржових торгів за липень 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

9 691,60

+42,1%

98,95%

641

+71,9%

Облігації підприємств

76,12

-78,9%

0,78%

11

-52,2%

Опціонні сертифікати

26,64

-85,4%

0,27%

50

-43,8%

Всього

9 794,36

+32,9%

100,00%

702

+43,3%

Адресний ринок

6 124,93

+28,2%

62,54%

423

+55,0%

Ринок РЕПО

3 667,94

+54,2%

37,45%

256

+50,6%

Ринок розміщення

1,49

-99,3%

0,02%

23

-46,5%

 

Найбільший обсяг торгів у липні було зафіксовано з державними облігаціями України (98,95%), опціонними сертифікатами (0,27%) та облігаціями підприємств (0,78%). При цьому 37,45% торгів проведено на ринку РЕПО, 62,54% - на адресному ринку, 0,02% - на ринку розміщення.

 

Результати біржових торгів за січень-липень 2017 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

72 641,32

+14,3%

97,85%

3 378

+3,0%

Облігації підприємств

796,2

-50,8%

1,07%

61

-69,5%

Акції

1,21

-42,7%

0,00%

5

-96,4%

Інвестиційні сертифікати

2,79

-94,1%

0,00%

1

-96,0%

Опціонні сертифікати

793,15

+123,5%

1,07%

459

+59,9%

Строкові контракти

0,04

-72,3%

0,00%

7

+16,7%

Всього

74 234,71

-3,5%

100,00%

3 911

-3,5%

Ринок заявок

103,07

+53,2%

0,14%

6

-98,0%

Адресний ринок

44 676,16

-27,2%

60,18%

2 326

-26,5%

Ринок РЕПО

29 233,34

+98,6%

39,38%

1 412

+148,6%

Ринок розміщення

222,11

-69,0%

0,30%

160

+841,2%

 

Обсяги торгів щодо державних облігацій порівняно з січнем-липнем 2016 року зросли на 14%, опціонними сертифікатами – в 2,2 раз. Також на 53% зросли обсяги торгів на ринку заявок, майже вдвічі – на ринку РЕПО.

 

Станом на 31.07.2017 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів, становила 513. З них 247 – 1-го рівня лістингу, 4 - 2-го рівня лістингу.

Структура за видами фінансових інструментів: 247 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 61 серія облігацій підприємств (4 – 2-го рівня лістингу), 1 державний дериватив, 116 випусків акцій, 8 випусків акцій КІФ, 30 серій інвестиційних сертифікатів, 28 серій опціонних сертифікатів, 22 серії ф’ючерсних контрактів.

Протягом липня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 55 фінансових інструментів, з початку 2017 року – щодо 107 (зокрема, щодо 39 та 61 серій ОВДП відповідно).

 
Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні-липні 2017 року:

ОВДП (ISIN)

Облігації підприємств (емітент, серія)

Липень 2017

Січень-липень 2017

Липень 2017

Січень-липень 2017

UA4000198006

UA4000196620

ТОВ "РУСЬ ІНВЕСТ БУД" (В)

ПАТ "Альфа-Банк" (К)

UA4000198469

UA4000196562

ПАТ "Альфа-Банк" (К)

АТ "ТАСКОМБАНК" (Е)

UA4000197040

UA4000192611

АТ "ТАСКОМБАНК" (Е)

ТОВ "РУСЬ ІНВЕСТ БУД" (В)

UA4000195408

UA4000180400

ТзОВ "Шувар" (С)

ТОВ "СК-АГРО" (С)

UA4000194658

UA4000194179

 

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (J7)

 

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 31.07.2017 – 87, в т.ч. 37 банків.

 

Конкурентна позиція українських бірж в борговому сегменті біржового ринку Європи за 6 місяців 2017 р.

Біржові оператори Європи

Обсяг торгів державними облігаціями, $млн

Місце в Європі

Загальний обсяг торгів облігаціями, $млн

Місце в Європі

LSE Group

4 897 470

1

5 034 828

1

BME (Spanish Exchanges)

2 247 840

2

2 294 301

2

Oslo Bors

370 494

3

543 981

4

NASDAQ Nordics & Baltics

204 781

4

828 163

3

Borsa Istanbul

79 043

5

86 379

5

Moscow Exchange

51 733

6

86 120

6

Irish SE

50 005

7

50 005

8

SIX Swiss Exchange

15 454

8

84 146

7

Perspektiva SE

2 352

9

2 379

11

Boerse Stuttgart

1 239

10

9 949

9

PFTS

1 186

11

1 222

12

Euronext

397

12

3 691

10

Malta SE

243

13

288

15

Belarusian Currency and Stock Exchange

179

14

696

13

Warsaw SE

131

15

339

14

Zagreb SE

39

16

40

19

Bucharest SE

9

17

11

21

Ukrainian Exchange

6

18

6

22

Cyprus SE

1

19

2

23

Wiener Borse

1

20

58

18

Prague SE

-

-

148

16

Luxembourg SE

-

-

59

17

Athens Exchange

-

-

23

20

Budapest SE

-

-

1

24

 

Відповідно до даних Всесвітньої та Європейської федерацій фондових бірж за 6 місяців 2017 року, показники ФБ «Перспектива» та ПФТС відповідають 9 та 11 місцю в сегменті торгів державними облігаціями, а також 11 та 12 місцям (з 24) за загальним обсягом торгів облігаціями. Загалом європейські біржі забезпечують 72% світових торгів облігаціями, в т.ч. українські майданчики – 0,03% (не надто втішний показник, але за іншими інструментами частка в світі ще нижча, наприклад, за акціями – 0,00004%). За показниками біржових торгів інструментами публічного боргу українські майданчики випереджають багато біржових операторів Європи, включаючи Euronext та Warsaw SE.

 

«У липні обсяг торгів на фондових біржах України склав 14 млрд грн. (на 20% більше, ніж у червні), з початку 2017 року – 113 млрд грн. (на 12% менше, ніж за січень-липень 2016 року)», – повідомив Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».

В порівнянні з червнем на біржовому ринку на 25% зросли обсяги торгів державними облігаціями, на 12% - акціями, на 37% - строковими контрактами; натомість обсяги торгів облігаціями підприємств скоротилися на 31%, інвестиційними сертифікатами – на 36%, опціонними сертифікатами – на 85%.

Порівняно з січнем-липнем 2016 р. на біржовому ринку обсяги торгів державними облігаціями зменшилися на 3%, акціями – на 14%, облігаціями підприємств – на 49%, інвестиційними сертифікатами – на 94%; натомість позитивна динаміка обсягу торгів спостерігається за опціонними сертифікатами – в 3,4 раз, строковими контрактами – на 19%.

На ФБ «Перспектива» обсяг торгів у липні сягнув 9,79 млрд грн., тож у порівнянні з червнем зріс на 33%, за ОВДП - на 42%. Кількість угод за ОВДП становила 641 (на 72% більше, ніж у червні).

Порівняно з січнем-липнем 2016 року обсяг торгів державними облігаціями на ФБ «Перспектива» збільшився на 14%, опціонними сертифікатами – в 2,2 раз.

Частка ФБ «Перспектива» в загальних обсягах торгів на біржовому ринку України за 7 місяців  поточного року сягає 65%, в т.ч. на ринку ОВДП – 67%.

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Одразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових та інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти, впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013), отримала погодження НБУ (2014), зареєструвала специфікації і запустила в обіг (2015) валютні деривативи. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють лідирувати в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

2 серпня 2017 р.