З Біржового реєстру котирувального списку другого рівня лістингу виключені облігації підприємства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУШ" (ЄДРПОУ 32007740) (ISIN UA4000200380)


06.11.2018 р. у зв’язку отриманням від емітената листа-звернення щодо виключення з біржового реєстру, з котирувального списку другого рівня лістингу виключені:
• Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна (ISIN UA4000200380) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУШ" (ЄДРПОУ 32007740)

6 листопада 2018 р.