З біржового списку виключені цінні папери


01.03.2021 р., зокрема, у зв’язку з невідповідністю вимогам п.12 розділу ІІІ Положення про фонціонування фондових бірж (затверджене рішенням НКЦПФР від 22.11.2012 № 1688, зі змінами та доповненнями) з Біржового списку виключено:
Акція корпоративного інвестиційного фонду проста бездокументарна іменна (ISIN UA4000049589) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРОФІТ ПРОДЖЕКТ ІНВЕСТМЕНТС" (ЄДРПОУ 36216071)


 

1 березня 2021 р.