Аукціон ФДМУ

Аукціони проводяться відповідно до вимог Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, що належить державі, затвердженому Наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16.11.1998 р. N 2141/297/9, Зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.1998 р. за N 798/3238 (надалі – Положення),http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0798-98, та Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».


Аукціони проводяться відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про приватизацію державного майна», на підставі Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038), та згідно з протоколом від 20 серпня 2015 року № 4 засідання постійно діючої комісії з питань забезпечення проведення аукціонів на фондових біржах (надалі – Положення), та Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».

 

21 жовтня 2015 року на ПАТ Фондова біржа "Перспектива" відбудеться аукціон Фонду державного майна України (ФДМУ) щодо продажу пакету акцій акціонерних товариств, що належать державі.

До продажу на торгах пропонуються:

- пакет акцій ПАТ «Завод «Прилив» (код за ЄДРПОУ 14311459) розміром 99,989 % статутного капіталу в кількості 27 976 940 штук;

- пакет акцій ПАТ «Струмок» (код за ЄДРПОУ 05390842) розміром 19,820 % статутного капіталу в кількості 25 132 штук;

-  пакет акцій ПАТ «Луценко» (код за ЄДРПОУ 412292 розміром 24,999 % статутного капіталу в кількості 1 726 848 штук;

- пакет акцій ПАТ «Гідросила МЗТГ» (код за ЄДРПОУ 00235814) розміром 1,337 % статутного капіталу в кількості 519 727 штук.

Замовлення на продаж № 74_15

Бюлетень біржових торгів 21.10.2015

За більш докладною інформацією щодо торгів звертайтеся до відділу організації торгівлі ФБ «Перспектива» за наступними контактами:

Харченко Вячеслав, (067) 235-32-20, slavak23@gmail.com
Кайстра Ірина, (056) 373-95-94,
 info@fbp.com.ua

16 жовтня 2015 р.