Відомості про цінний папір

Код ISIN Дата внесення до біржового списку/допущення до торгів Дата виключення з біржового списку/припинення допуску до торгів Дата внесення до біржового реєстру Дата виключення з біржового реєстру
UA4000130249 07.12.2011 10.12.2012 н/д н/д
Вид ЦП Об’єм емісії Кількість ЦП в емісії Номінальна вартість Допущений до
Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна 300 000 000,00 (UAH) 300 000 1 000,00 (UAH) н/д
Дата реєстрації емісії Форма існування Рівень лістингу Діє до: Тікер
20.10.2011 Бездокументарна Позалістинг 28.10.2014 PDZLNB
Найменування емітента
ДП "Придніпровська залізниця"
ЄДРПОУ емітента Поштовий індекс Адреса
01073828 49602 Україна, 49602, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 108.
Телефон Факс Електронна пошта Веб-сайт
(056) 793-00-24 (056) 793-00-24 н/д н/д
Статутний капітал Примітка
н/д н/д

Без унесення до Біржового списку
Повідомлення емітента протягом поточного календарного року
Дані відсутні
Інформація про емітента
SMIDA н/д
Stockworld н/д
Веб-сторінка н/д
Документи емітента н/д

Виберіть проміжок часу:
           
Зміни в Біржовому списку