Відомості про цінний папір

Код ISIN Дата внесення до біржового списку/допущення до торгів Дата виключення з біржового списку/припинення допуску до торгів Дата внесення до біржового реєстру Дата виключення з біржового реєстру
UA4000130264 12.12.2011 05.05.2014 н/д н/д
Вид ЦП Об’єм емісії Кількість ЦП в емісії Номінальна вартість Допущений до
Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна 200 000 000,00 (UAH) 200 000 1 000,00 (UAH) н/д
Дата реєстрації емісії Форма існування Рівень лістингу Діє до: Тікер
20.10.2011 Бездокументарна Позалістинг 28.10.2014 ODSRWВ
Найменування емітента
ДП "Одеська залізниця"
ЄДРПОУ емітента Адреса
01071315 вул. Пантелеймонівська, буд.19, м. Одеса, Одеська область, 65012
Телефон Факс Електронна пошта Веб-сайт
(048) 727-42-50 (048) 727-42-50 н/д н/д
Статутний капітал Примітка
н/д н/д

Без унесення до Біржового списку
Повідомлення емітента протягом поточного календарного року
Дані відсутні
Інформація про емітента
SMIDA н/д
Stockworld н/д
Веб-сторінка н/д
Документи емітента н/д

Виберіть проміжок часу:
           
Зміни в Біржовому списку