Відомості про цінний папір

Код ISIN Дата внесення до біржового списку/допущення до торгів Дата виключення з біржового списку/припинення допуску до торгів Дата внесення до біржового реєстру Дата виключення з біржового реєстру
UA4000149884 07.12.2012 20.12.2016 н/д 20.10.2015
Вид ЦП Об’єм емісії Кількість ЦП в емісії Номінальна вартість Допущений до
Облігація внутрішніх місцевих позик відсоткова бездокументарна іменна 1 915 253 000,00 (UAH) 1 915 253 1 000,00 (UAH) н/д
Дата реєстрації емісії Форма існування Рівень лістингу Діє до: Тікер
29.11.2012 Бездокументарна Позалістинг 19.12.2016 OKYIVG
Найменування емітента
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЄДРПОУ емітента Адреса
22883141 вул.Хрещатик, буд.36, м. Київ, 01044
Телефон Факс Електронна пошта Веб-сайт
(044) 202-73-36 (044) 202-73-36 info@kmfd.gov.ua н/д
Статутний капітал Примітка
н/д н/д

Без унесення до Біржового списку
Повідомлення емітента протягом поточного календарного року
Дані відсутні
Інформація про емітента
SMIDA н/д
Stockworld н/д
Веб-сторінка н/д
Документи емітента н/д

Виберіть проміжок часу:
           
Зміни в Біржовому списку