Відомості про цінний папір

Код ISIN Дата внесення до біржового списку/допущення до торгів Дата виключення з біржового списку/припинення допуску до торгів Дата внесення до біржового реєстру Дата виключення з біржового реєстру
UA4000166334 23.06.2015 17.02.2016 06.10.2015 17.02.2016
Вид ЦП Об’єм емісії Кількість ЦП в емісії Номінальна вартість Допущений до
Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна 250 000 000,00 (UAH) 250 000 1 000,00 (UAH) н/д
Дата реєстрації емісії Форма існування Рівень лістингу Діє до: Тікер
30.04.2013 Бездокументарна Лістинг 17.02.2016 OUSCBM
Найменування емітента
ПАТ "УКРСОЦБАНК"
ЄДРПОУ емітента Адреса
00039019 вул. Ковпака, буд.29, м. Київ, 03150
Телефон Факс Електронна пошта Веб-сайт
(044) 230-32-31 (044) 230-32-31 info@unicredit.ua www.usb.com.ua
Статутний капітал Примітка
70 000 000,00 н/д

Без унесення до Біржового списку
Повідомлення емітента протягом поточного календарного року
Дані відсутні
Інформація про емітента
SMIDA н/д
Stockworld н/д
Веб-сторінка н/д
Документи емітента н/д

Виберіть проміжок часу:
           
Зміни в Біржовому списку