Відомості про цінний папір

Код ISIN Дата внесення до біржового списку Дата виключення з біржового списку Дата внесення до біржового реєстру Дата виключення з біржового реєстру
UA4000188932 11.08.2016 30.03.2018 н/д н/д
Вид ЦП Об’єм емісії Кількість ЦП в емісії Номінальна вартість Допущений до
Облігація підприємства дисконтна бездокументарна іменна 240 000 000,00 (UAH) 240 000 1 000,00 (UAH) н/д
Дата реєстрації емісії Форма існування Рівень лістингу Діє до: Тікер
20.01.2015 Бездокументарна Позалістінговий 29.01.2021 DBZUGR
Найменування емітента
ПрАТ "АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ"
ЄДРПОУ емітента Адреса
34882646 вул. Жилянська, буд.118, оф.409, м. Київ, 01032
Телефон Факс Електронна пошта Веб-сайт
н/д н/д н/д н/д
Статутний капітал Примітка
н/д н/д

Без унесення до Біржового списку
Повідомлення емітента протягом поточного календарного року
Дані відсутні
Інформація про емітента
SMIDA http://smida.gov.ua/db/participant/34882646
Stockworld https://www.stockworld.com.ua/ru/profile/company/551424e164d497ff2100835f
Веб-сторінка н/д

Виберіть проміжок часу:
           
Зміни в Біржовому списку