Тарифи Біржі

Тарифи ПрАТ "ФБ "Перспектива", введені в дію з 26.11.2018 р. згідно Протоколу засідання Біржової ради №18/11/26-01 від 26.11.2018, з врахуванням протоколів Біржової Ради №15/05/13-01 від 13.05.2015р., №16/12/13-01 від 13.12.2016 р., №17/10/03-01 від 03.10.2017 р.

Найменування послуги

Тариф, грн.

Умови нарахування

1

Допуск цінних паперів до Біржових торгів

150

За кожний факт допуску до торгів та включення до біржового списку, але не більше 500 грн на рік

2

Включення цінного паперу до Біржового реєстру

150

За кожний факт допуску до торгів та включення до біржового реєстру

3

Організація та проведення аукціону

Договірний

Договірні

4

Організація та проведення розміщення цінних паперів

Договірний

Договірні

 

 

5

Тарифний план №1 (базовий) щодо доступу до ЕТС Біржі та укладення договорів на Біржі*

5.1

Плата за право використання, консультації з питань первинного встановлення та підключення Торгового терміналу**

2760

одноразово при укладанні договору**

5.2

ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВОГО ТЕРМІНАЛУ, ОПЛАТА АБОНЕНТСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

5.2.1

Послуги за абонентське обслуговування Торгового терміналу

60

щоквартально

5.2.2

Оплата за право використання Торгового терміналу

 

 

- для членів Біржі, які укладали договори протягом кварталу

2000

щоквартально

 

- для членів Біржі, які не укладали договори протягом кварталу

240

щоквартально

5.3

Укладання договорів (додаткових договорів) з купівлі-продажу цінних паперів (окрім опціонних сертифікатів) в ЕТС Біржі (на Ринках Заявок, Адресному ринку, Ринку РЕПО, Ринку розміщення або Аукціону, якщо інше не передбачено умовами (регламентом) розміщення або аукціону, в т.ч. щодо державних облігацій):

5.3.1

- при укладенні до 500 договорів (додаткових договорів) включно за календарний місяць

50

при укладанні договору (додаткового договору) засобами ЕТС Біржі з кожної сторони; нараховується та сплачується щомісяця

5.3.2

- при перевищенні 500 договорів (додаткових договорів) за календарний місяць

5

при укладанні договору (додаткового договору) засобами ЕТС Біржі з кожної сторони; нараховується та сплачується щомісяця

6

Тарифний план № 2 щодо доступу до ЕТС Біржі та укладення договорів на Біржі*

6.1

Плата за право використання, консультації з питань первинного встановлення та підключення Торгового терміналу**

2760

одноразово при укладанні договору**

6.2

ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВОГО ТЕРМІНАЛУ, ОПЛАТА АБОНЕНТСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

6.2.1

Послуги за абонентське обслуговування Торгового Терміналу

60

щоквартально

6.2.2

Оплата за право використання Торгового терміналу

2 000

щоквартально

6.3

Укладання договорів (додаткових договорів) з купівлі-продажу (окрім опціонних сертифікатів) в ЕТС Біржі (на Ринках Заявок, Адресному ринку, Ринку РЕПО, Ринку ДОУ)***

3000

щокварталу***

7

Участь Національного банку України

7.1

Участь Національного банку України у торгах державними облігаціями України (у тому числі супроводження програмно-технічних засобів)

1,0

щокварталу

8

Інформаційні послуги

8.1

Надання довідок про біржовий курс та інші результати котирування:

8.1.1

Публічним акціонерним товариствам, іншим фізичним особам та суб’єктам господарювання (крім органів державної влади, державних підприємств і установ)

60

За кожний робочий день, що входить до складу періоду, за який надається звіт довідка

8.1.2

Членам біржі

_

включається в оплату послуг у сфері інформатизації

9

Укладення договорів в межах Групового звіту

9.1

Укладання в ЕТС Біржі (на Адресному ринку, Ринку РЕПО) договорів з купівлі-продажу цінних паперів (окрім опціонних сертифікатів), що входять до складу Звіту на виконання біржових договорів, що подається Членом Біржі з метою одночасного ініціювання виконання декількох укладених Членом Біржі біржових договорів

0,015%*

від загальної суми зобов‘язань за правочинами щодо цінних паперів, які забезпечені правами на отримання коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов‘язань

Тарифи надання послуг, що Біржа надає Учасникам Біржових торгів на ринку похідних (опціонних сертифікатів)*

Найменування послуги

Тариф, грн.

Умови нарахування

1

Укладання договорів (додаткових договорів) з купівлі-продажу похідних (опціонних сертифікатів) в ЕТС Біржі

0,27% від суми Договору

При укладенні Договору засобами ЕТС Біржі сплачується покупцем

Тарифи надання послуг, що Біржа надає Учасникам Біржових торгів, що виконують функції Маркет-мейкерів) *

Найменування послуги

Тариф, грн.

Умови нарахування

1

Укладання договорів (додаткових договорів) з купівлі-продажу цінних паперів (крім опціонних сертифікатів) в ЕТС Біржі

Договірний

Встановлюється відповідно до тарифного плану №1 або тарифного плану №2 або тарифів, які надаються на строковому ринку, у договорі при виконання функцій маркет-мейкера

*Якщо інше не передбачено договором.
** Включає плату за доступ до ЕТС Біржі шляхом використання зовнішніх програмно-технічних засобів, що інтегровані з ЕТС Біржі завдяки наявності універсального програмно-апаратного шлюзу: відповідно пунктів 5.1- 5.2, 6.1-6.2
*** Підключення до тарифного плану №2 обумовлюється у договорі з Учасником біржових торгів. У разі, якщо кількість укладених протягом кварталу договорів з ЦП (на Ринках Заявок, Адресному ринку, Ринку РЕПО, Ринку ДОУ) перевищує 90, то таке перевищення оплачується відповідно до тарифу 5.3. Приклад: якщо Учасник біржових торгів уклав протягом кварталу 100 договорів, то він сплачує 2060 грн (тарифи 6.2.1 та 6.2.2)+3000 грн (тариф 6.3)+(100 - 90)*50 грн (тариф 5.3.1)=5560 грн.

Тарифи надання послуг, що Біржа надає Учасникам Біржових торгів на Строковому ринку (з 01.01.2015р.)

 

Найменування послуги

Тариф, грн

Умови
нарахування

1

Доступ до ЕТС Біржі та укладення строкових контрактів*

1.1.

Плата за право використання, консультації з питань первинного встановлення та підключення Торгового терміналу для торгів на строковому ринку

2760

 

    одноразово при укладанні договору**

1.2

ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВОГО ТЕРМІНАЛУ  ДЛЯ ТОРГІВ НА СТРОКОВОМУ РИНКУ, ТА/ АБО ДОСТУП ДО ЕТС БІРЖІ,ОПЛАТА АБОНЕНТСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

1.2.1

Послуги за абонентське обслуговування Торгового терміналу для торгів на строковому ринку 

 

60

щокварталу

1.2.2

 

 

Оплата за право використання  Торгового терміналу для торгів на строковому ринку

- для членів Біржі, які укладали договори протягом кварталу

3000

щокварталу****

- для членів Біржі, які не укладали договори протягом кварталу

1000

щокварталу ****

 

Укладення строкових контрактів*

2.1.

Реєстрація та організація погашення строкових контрактів

2.1.1

- за строковими контрактами вартістю до 10 тис.грн.

0,30

За 1 строковий контракт, при укладанні строкового контракту засобами ЕТС Біржі; нараховується та сплачується щомісяця

2.1.2

- за строковими контрактами вартістю від 10 тис.грн. до 100 тис.грн.

3

2.1.3

- за строковими контрактами вартістю понад 100 тис.грн.

5

2.2.

Реєстрація строкових контрактів, укладених внаслідок скальперських операцій (відкриття та закриття позиції за строковим контрактом протягом одного торговельного дня)

2.2.1

- за строковими контрактами вартістю до 10 тис.грн.

0,01

За 1 строковий контракт, при укладанні строкового контракту засобами ЕТС Біржі; нараховується та сплачується щомісяця

2.2.2

- за строковими контрактами вартістю від 10 тис.грн. до 100 тис.грн.

0,10

2.2.3

- за строковими контрактами вартістю понад 100 тис.грн.

0,20

3.

Надання звітів Біржі

3.1

Щоденний звіт Біржі за всіма операціями Члена Біржі та його клієнтів на Строковому ринку:

3.1.1

- у вигляді електронного документа

-

Входить у склад послуг у сфері інформатизації

3.1.2.

- у вигляді документа на папері

1,2

За 1 звіт

3.2.

Звіт Біржі за всіма операціями Члена Біржі та його клієнтів на Строковому ринку за визначений Членом Біржі період

3.2.1

- у вигляді електронного документа

0,12

За кожний робочий день, що входить до складу періоду, за який надається звіт

3.2.2.

- у вигляді документа на папері

0,6

3.3.

Звіт Біржі в розрізі операцій окремого клієнта Члена Біржі на Строковому ринку за визначений Членом Біржі період

3.3.1

- у вигляді електронного документа

0,18

За кожний робочий день, що входить до складу періоду, за який надається звіт

3.3.2.

- у вигляді документа на папері

0,9

*Якщо інше не передбачено договором.
**Включає плату за доступ до ЕТС Біржі шляхом використання зовнішніх програмно-технічних засобів, що інтегровані з ЕТС Біржі завдяки наявності універсального програмно-апаратного шлюзу: відповідно пункту  1.2
Уточнення (уніфікація) Біржі з врахуванням Протоколів Біржової Ради №15/05/13-01 від 13.05.2015р. та №16/12/13-01 від 13.12.2016 р.


Тарифи, які діяли з 01.01.2015 р.

Тарифи, які діяли з 01.03.2014 р.

Тарифи, які діяли з 01.07.2013 р.

Тарифи, які діяли з 01.03.2013 р.

Тарифи, які діяли з 01.05.2011 р.

Тарифи, які діяли з 01.01.2011 р.

Тарифи, які діяли з 01.10.2010 р.

Тарифи, які діяли з 01.12.2009 р.

Тарифи, які діяли з 14.09.2009 р.

Тарифи на надання послуг ЕЦП, які діяли з 01.09.2009 р.

Тарифи на надання послуг ЕЦП, які діяли з 09.06.2009 р.

Тарифи щодо похідних, які діяли з 18.12.2008 р.

Тарифи, які діяли з 01.06.2008 р.

Тарифи, які діяли з 30.11.2006 р.

Тарифи, які діяли з 02.10.2006 р.