Аукціон ФДМУ

Аукціони проводяться відповідно до вимог Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, що належить державі, затвердженому Наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16.11.1998 р. N 2141/297/9, Зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.1998 р. за N 798/3238 (надалі – Положення),http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0798-98, та Правил ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».


26.08.2015 на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» проводиметься аукціон з продажу акцій ПАТ "Одеський припортовий завод" у кількості 39 927 200 шт., що становить 5% статутного капіталу товариства.

Номінальна вартість 1 акції – 1,00грн.

Форма випуску – бездокументарна.

Початкова ціна продажу акцій: 450 000 000,00грн.

Коротка інформація про емітента.

копія наказу продавця про затвердження переліку АТ, пакети акцій яких підлягають продажу на аукціоні, що проводиться на відповідному організаторі аукціону;

копія інформаційного повідомлення про продаж пакета акцій на аукціоні;

копії балансів та звітів про фінансові результати за останні три роки та за останній звітний період

Бюлетень аукціону, умови (регламент) аукціону, зокрема щодо порядку доступу до участі в Аукціоні, інші документи будуть опубліковані на офіційному інтернет-сайті Біржі у строки, передбачені чинним законодавством.

Замовлення на придбання

Відомості про власника цінних паперів фіз.особи

Відомості про власника цінних паперів юр.особи

Додаток ФДМУ

Інформація про проведення на Біржі Аукціону:  http://fbp.com.ua/NewsEntry.aspx?id=4181

7 серпня 2015 р.