Головна сторінка > Історія Біржі

Найважливіші події в історії фондової біржі «Перспектива»

11 травня 2006 р. – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку надала ліцензію на провадження професійної діяльності з організації торгівлі Товариству з обмеженою відповідальністю «Торгівельно–інформаційна система «Перспектива».

03 квітня 2007 р. – на ТОВ «ТІС «Перспектива» апробовані перші в Україні активні торги за технологією Ринку Заявок

29 січня 2008 р. – здійснена державна реєстрація ВАТ «Фондова біржа «Перспектива», яке стало правонаступником ТОВ «ТІС «Перспектива».

06 березня 2008 р. – Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації зареєстрував центр сертифікації ключів та вніс ВАТ «Фондова біржа «Перспектива» до Реєстру суб'єктів – засвідчувальних центрів зареєстрованих та неакредитованих центрів сертифікації ключів, які надають послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом.

14 березня 2008 р. – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку ВАТ «Фондова біржа «Перспектива».

30 червня 2009 р. – проведено перші грошові розрахунки за наслідками торгів на ВАТ «Фондова біржа «Перспектива» через внутрішньодержавну небанківську платіжну систему «Розрахункова фондова система».

29 липня 2009 р. – Центр сертифікації ключів ВАТ «Фондова біржа «Перспектива» набув статусу Акредитованого центру сертифікації ключів.

24 грудня 2010 р. – Центр сертифікації ключів ПАТ “Комунікаційний фондовий центр”, створений шляхом перетворення та виділення зі складу Біржі, отримав статус акредитованого ЦСК.

05 серпня 2010 р. – здійснена державна реєстрація ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».

04 листопада 2010 р. – акції ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» включені до біржового реєстру.

31 січня 2011 р. – розпочато реалізацію спільного проекту Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», метою якого є сприяння розвитку ринку фінансових стресових активів в Україні через створення механізмів (інструментарію та платформи) їх сек`юритизації.

16 березня 2011 р. – між Міністерством фінансів України та ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» було укладено угоду щодо врегулювання допуску державних цінних паперів до біржових торгів та включення до біржового реєстру.

16 червня 2011 р. – створено Товарну біржу «Перспектива-Коммодіті», яка використовує торговельні та розрахункові технології, відпрацьовані ПАТ «Фондова біржа «Перспектива», на товарному біржовому ринку

18 серпня 2011 р.– зареєстровано Правила строкового ринку ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» та специфікації строкових контрактів на Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (Індекс UIRD), на індекс Українських облігацій (Індекс UB), на поставку ОВДП; погоджена Методика індексу Українських облігацій.

13 лютого 2012 р.- Національний Банк України отримав доступ до торгів на ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».

31 травня 2012 р. – стартували торги на Строковому ринку Біржі. Це перший приклад біржових торгів процентними строковими контрактами (Interest Rate Future, IRF) в Україні.

01 листопада 2012 р. – обсяг торгів на Біржі з початку року вперше перевищив показники біржі ПФТС. Після цього лідерство Біржі за обсягами біржових торгів стабільно збільшувалося (ринкова частка у річному вираженні зросла з 45% за січень-жовтень до 55% за 2012 рік та аж до 79% у 2014 році).

13 лютого 2013 р. – ФДМУ та Біржа уклали договір про організацію та проведення торгів із продажу пакетів акцій акціонерних товариств, що належать державі.

12 квітня 2013 р. – в обіг вперше впроваджені ф’ючерсні контракти на Індекс KievPrime (на ставки, що відповідають строкам погашення міжбанківських кредитів на строк 1 та 3 місяці). Таким чином, розширене коло строкових контрактів, що торгуються на Біржі.

26 квітня 2013 р. – розпочато торги на ринку РЕПО щодо державних облігацій (ОВДП). Вже за травень-червень частка договорів РЕПО сягнула 10,5% загального обсягу торгів ОВДП на Біржі.

4 червня 2013 р. – комп’ютерна програма "Система електронних торгів" (ЕТС Біржі) стала першим програмним продуктом, внесеним до Переліку програмних продуктів на фондовому ринку, що ведеться НКЦПФР.

19-20 вересня 2013р. – відбулася перша міжнародна конференція "Український фондовий ринок: перспективи розвитку та покращення інфраструктури", яку організувала Біржа за сприяння СРО АУФТ, ICU, НАБУ.

13 травня 2014 р. – на Біржі укладені перші договори за технологією Інтернет-трейдингу.

18-19 вересня 2014 р. – Біржею за сприяння Львівської міської ради організовано Lviv Financial Forum. Генеральними спонсорами виступили група ICU та СРО АУФТ.

21 січня 2015 р. – після отримання погодження (дозволу) НБУ (30.12.2014) та реєстрації НКЦПФР специфікацій валютних деривативів (13.01.2015) на Біржі відбувся старт торгів валютними деривативами.

6 липня 2015 року. – старт активних торгів депозитними сертифікатами НБУ на Біржі, протягом 2015-2016 рр. обсяг торгів цим інструментом на Біржі сягнув 18,4 млрд грн., але з середини 2016 року обіг депозитних сертифікатів НБУ став винятково позабіржовим.

24-25 вересня 2015 р. – участь в Odessa Financial Forum, організованому СРО АУФТ спільно з ГО “АСІ Україна”, генеральний спонсор – група ICU, партнери – WSE та ACC.

08 грудня 2015 р. – старт аукціонів НБУ з продажу державних облігацій, до кінця 2015р. проведено 5 аукціонів, в ході яких подано заявок на 502 млн грн та реалізовано державних облігацій на суму 127 млн грн.

21 січня 2016 р. – на Біржі укладено перші угоди РЕПО з депозитними сертифікатами НБУ.

11 травня 2016 р. – на Біржі укладено перші угоди з державними деривативами, випущеними в 2015 році в межах реструктуризації державного боргу.

31 липня 2017 р. – оновлення торговельних технологій щодо проведення аукціонів в інтересах ФДМУ та ФГВФО

04 жовтня 2017 р. – старт торгів за технологією, що передбачає укладення контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань

26 березня 2018 р. – перший результативний аукціон ФГВФО з продажу цінних паперів в портфелі банка, що ліквідується

21 червня 2018 р. – зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватне