Головна сторінка > Нормативна база

Чинні нормативні документи Біржі


Нормативний документ Затвердження (реєстрація) Набрання чинності
Правила Біржі Затверджені Біржовою Радою (Протокол № 21/04/23-01 від 23.04.2021 р), зареєстровані НКЦПФР (Рішення № 476 від 07.07.2020 р.) 14.07.2021
Методика (правила) розрахунку ринкової капіталізації емітента Затверджено Біржовою Радою (Протокол від 30.06.2020 р.) 30.06.2020
Порядок виконання Учасником Біржових торгів зобов'язань по сплаті коштів або поставки цінних паперів при настанні строку розрахунків на Ринку РЕПО та Адресному ринку Затверджено Рішенням директора №21/03/19-01 від 19.03.2021 р. 19.03.2021
Затвердження дії про запобігання маніпулюванню та цінової нестабільності Затверджено Біржовою Радою (Протокол від 01.10.2021 р.) 01.10.2021
Порядок визначення показників предмету Договорів, укладених Учасниками Біржових торгів на Ринку заявок, Ринку РЕПО, Адресному ринку та Ринку Аукціону щодо боргових цінних паперів, номінованих в іноземній валюті Затверджені Біржовою Радою (Протокол від №14/01/15-01 15.01.2014р.) 15.01.2014
Порядок визначення Розрахункової вартості цінних паперів у Додатковому забезпеченні Затверджено рішенням директора № 13/03/29-01 від 29.03.2013 р. 01.04.2013
Типові форми договорів   01.01.2021
Формули розрахунку та визначення параметрів РЕПО   18.12.2012
Перелік цінних паперів, що складають Додаткове забезпечення Затверджено Біржовою Радою (Протокол № 13/03/29-01 від 29.03.2013 р.) 01.04.2013
Перелік цінних паперів, що можуть бути предметом договорів РЕПО Затверджено рішенням директора № 13/03/29-03 від 29.03.2013 р. 29.03.2013
Перелік цінних паперів, що можуть бути предметом договорів РЕПО (додатково) Затверджено рішенням директора № 13/03/29-03 від 29.03.2013 р. 29.03.2013
Положення про арбітражну комісію Біржі Затверджені Біржовою Радою (Протокол №10/04/19-01 від 19.04.2010р.) Зареєстровані ДКЦПФР (Рішення від 17.06.2010р.) 17.06.2010
Методика розрахунку Індексу Українських облігацій (Індекс UB) Затверджені Біржовою Радою (Протокол від №11/07/11-01 11.07.2011р.) 18.08.2011
Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Thomson Reuters  
Виписка ЄДРПОУ 02.06.2016р.
Свідоцтво про включення до Національного реєстру фінансових установ Затверджено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 22.04.2015р.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Затверджено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15.03.2018р.
Витяг з протоколу ВАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" Затверджено витягом з протоколу №09/08/03-01 позачергових Загальних сборів акціонерів ВАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" 03.08.2009p.
Рішення про визначення ЦСК Затверджено рішенням директора № 20/10/20-01 від 20.10.2020 р. 01.11.2020р.
Статут ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" Затверджено рішенням чергових Загальних сборів акціонерів ПрАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (протокол від 26.04.2023 р., погоджено рішенням НКЦПФР № 722 від 28.06.2023 р.) 06.07.2023
Лист НКЦПФР щодо реєстрації змін до Правил Біржі Лист № 10/04/24518/НК 05.11.2015
Рішення НКЦПФР про реєстрацію змін до правил ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" Рішення № 1801 від 03.11.2015 року 03.11.2015
Методика розрахунку Індексу українських акцій "Затверджено Біржовою Радою (Протокол № 13/09/13-01 від 13.08.2013 р.)" 13.08.2013 р.
Свідоцтво платника ПДВ 01.01.2019 р.