Головна сторінка > Часті питання

Часті питання

В якому виді на Біржі укладаються договори?

Зважаючи на переваги електронного документообігу, запровадженого на Біржі, біржові угоди та біржові контракти у розумінні Положення про функціонування фондових бірж на Біржі укладаються одночасно у вигляді Договорів.

Договір на Біржі укладається на підставі Заявок Учасників Біржових торгів, підписаних їх ЕЦП.

Договори на Біржі створюються у вигляді Електронного документу. Цей документ є оригіналом Договору.

Договори, укладені на Біржі, відображаються на Торговому терміналі Учасника біржових торгів у вигляді Виписки з Реєстру Договорів Біржі.

Виписка з Реєстру Договорів Біржі – це документ, який містить істотні умови усіх Договорів, укладених даним Учасником Біржових торгів згідно вимог цих Правил. Кожен з Договорів, який включений до Виписки з Реєстру Договорів Біржі, є візуальним поданням Договору (у вигляді Електронного документа) на папері, тобто копією документа на папері для Електронного документа, та можуть бути роздруковані Учасником Біржових торгів після закінчення Торговельної сесії. Виписка з Реєстру Договорів Біржі підписується уповноваженою особою Біржі та скріплюється печаткою Біржі. Біржа зберігає усі Договори в архіві та на запит Учасника Біржових торгів, що є стороною Договору та автором Заявки протягом 3 (трьох) робочих днів з дати запиту Біржі надає Виписку (Виписки) з Реєстру Договорів Біржі, з зазначенням Договорів, укладених даним Учасником Біржових торгів на Торговельній сесії.

Формат Виписки з Реєстру Договорів Біржі як типової форми Договору на Біржі погоджений ДКЦПФР при реєстрації Правил Біржі. Виписка з Реєстра Договорів Біржі є первинним документом для Учасників біржових торгів як суб'єктів електронного документообігу, тобто достатньою підставою для бухгалтерського та податкового обліку розрахунків за укладеними на Біржі Договорами, про що Біржа отримала відповідне роз'яснення від ДПАУ України.

Яким чином нумеруються договори?

Окрім реєстраційного номера Біржі, сформованого ЕТС Біржі, Учасник Біржових торгів протягом 15 хвилин після закінчення Торговельної сесії зобов’язаний проставити у відведеному полі Виписки з Реєстру Договорів Біржі власний номер, що відповідає нумерації згідно внутрішнього обліку торговця цінними паперами. Третьою складовою номеру Договору може бути номер, присвоєний Членом Біржі-контрагентом по Договору.

Як реалізована схема взаємодії на Ринку Заявок до Торговельної сесії та після неї?

Перед початком Торговельної сесії Учасник Біржі блокує Активи (цінні папери в Депозитарії, кошти в Платіжній організації/Розрахунковому банку). Заблоковані активи відображаються на Торговому терміналі BIT eTrade Учасника Біржових торгів: заблоковані цінні папери – в Портфелі, заблоковані кошти – у вигляді Грошового ліміту. Під час Торговельної сесії Активи змінюються залежно від напрямку дії (покупка/продаж). Торговий термінал не дасть можливості вийти за межі встановлених лімітів. Після закінчення Торговельної сесії Біржею проводяться розрахунки на підставі інформації, отриманої від Депозитарію та Платіжної організації/Розрахункового банку. Детальнішу інформацію можна подивитися в розділі «Ринок Заявок».

Чи можливо установити декілька Торговельних терміналів одному Члену Біржі?

Кількість установлених Торговельних терміналів BIT eTrade в Учасника Біржових торгів не може перевищувати кількість Уповноважених представників. Згідно Правил біржі, Уповноважений представник - працівник Члена Біржі або Учасника Біржових торгів, який отримав у ДКЦПФР сертифікат фахівця з торгівлі цінними паперами, пройшов процедуру кваліфікації на Біржі, включений до Реєстру Уповноважених представників Біржі та має право на подання Заявок та укладання Договорів протягом Торговельної сесії від імені цього Члена Біржі або Учасника Біржових торгів.

Задайте своє питання

 
 
* — обов'язкові для заповнення поля