Щодо регулювання операцій РЕПО


Нещодавно ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» звернулася до НКЦПФР з проханням роз’яснити певні аспекти проведення операцій РЕПО різними категоріями учасників фондового ринку (лист від 21.02.2013 № 13/02/21-01).
Такий запит пояснюється тим фактом, що операції РЕПО в діючому нормативному полі мають численні і іноді суперечливі особливості визначення та регулювання в межах цивільного, податкового, банківського законодавства та, зрозуміло, законодавства в сфері цінних паперів. Зокрема йшлося про віднесення операцій РЕПО до кредитних операцій або операцій з цінними паперами.
Це питання є досить актуальним для інститутів спільного інвестування, оскільки чинне законодавство забороняє корпоративним інвестиційним фондам та компаніям з управління активами залучати позику або кредит в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих активів ІСІ
.
У своїй відповіді (лист від 02.04.2013 № 11/03/6122) НКЦПФР підтвердила, що договір РЕПО не визначається чинним законодавством як кредитний договір, тобто законодавство не містить заборони щодо здійснення ІСІ правочинів, що оформлені договором РЕПО. На наш погляд, така позиція регулятора дозволяє компаніям з управління активами та торговцям цінними паперами, що обслуговують ІСІ, значною мірою поширити спектр інвестиційних можливостей на фондовому ринку.

Довідка про компанію:
Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

5 квітня 2013 р.