Результати торгів Біржі за вересень 2011 року


Протягом вересня 2011 року на Біржі укладено та виконано 4 308 договорів на загальну суму 7,5 млрд. грн. Порівняно з серпнем обсяг торгів на Біржі зменшився на 25,5%, кількість договорів збільшилася на 1,0%.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, Біржа посіла друге місце за обсягом торгів у вересні (з часткою загального біржового обороту 37%), перше місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (42%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (19%).

З початку року обсяг торгів на Біржі склав 63,09 млрд. грн., що складає 35% від загального біржового обороту. Біржа займає друге місце за обсягом торгів за 9 місяців поточного року. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 3,8 рази.

За оперативними даними ДКЦПФР в розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі за 9 місяців поточного року складає: щодо ОВДП – 23%, облігацій підприємств – 32%, акцій – 49%, інвестиційних сертифікатів – 95%, опціонних сертифікатів – 91%.

 

Результати біржових торгів за вересень 2011 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

2 355,16

105

31,39%

2,41%

Акції

3 888,71

3 330

51,82%

76,50%

Облігації підприємств

199,50

93

2,66%

2,14%

Інвестиційні сертифікати

1 042,92

760

13,90%

17,46%

Деривативи

16,69

65

0,22%

1,49%

ВСЬОГО

7 502,28

4 353

100,00%

100,00%

 

Результати біржових торгів за січень-вересень 2011 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Державні облігації України

17 168,92

557

27,21%

1,61%

Акції

32 351,03

24 263

51,27%

70,34%

Облігації підприємств

4 485,62

3 026

7,11%

8,77%

Інвестиційні сертифікати

9 004,55

6 317

14,27%

18,31%

Деривативи

83,51

329

0,13%

0,95%

ВСЬОГО

63 093,63

34 492

100,00%

100,00%

 

Найбільший обсяг торгів у серпні було зафіксовано з державними облігаціями України (27,21%) та акціями (51,27%). При цьому 65,78% торгів проведено на Ринку заявок, 33,06% - на адресному ринку, 0,94% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "ТРІУМФ", ТОВ "АКСІОМА", ПрАТ "ДМЗ", ТОВ "УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС", ТОВ "РСГП "Столичний"), 0,22% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів).

Порівняно з попереднім місяцем обсяг торгів облігаціями підприємств зріс на 55,0%, опціонними сертифікатами – на 27,3%, акціями – на 3,0%, обсяг торгів інвестиційними сертифікатами скоротився на 2,6%, ОВДП – на 53,7%.

У вересні до біржового списку були включені акції ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", ПАТ "ДМЗ", ПАТ "Прогрес", ПАТ "Харківський Інструментальний Завод", ПАТ "ІнтерКредитБанк", опціонні сертифікати АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1".

Станом на 30.09.2011 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 145. З них: 42 у 1-му рівні лістингу, 38 у 2-му рівні лістингу, 66 у списку позалістингових цінних паперів. Структура біржового списку: 48 випусків акцій (з них 13 – у 2-му рівні лістингу, 35 - у списку позалістингових цінних паперів), 42 серії ОВДП (1-ий рівень лістингу), 16 серій інвестиційних сертифікатів (з них 15 - 2-му рівні лістингу, 1 - у списку позалістингових цінних паперів), 29 серій облігацій (з них 10 – у 2-му рівні лістингу, 19 - у списку позалістингових цінних паперів) та 10 серій опціонних сертифікатів (у списку позалістингових цінних паперів).

Капіталізація акцій у складі біржового списку склала 28,27 млрд. грн.

Кількість членів Біржі станом на 30.09.2011 - 107 торговців цінними паперами.

3 жовтня 2011 р.