Результати торгів Біржі за травень 2011 року


Протягом травня 2011 року на Біржі укладено та виконано 3 863 договори на загальну суму 6,24 млрд. грн. Порівняно з квітнем обсяг торгів на Біржі зменшився на 21,7%, кількість договорів – на 16,3%.

За оперативними даними, Біржа посіла перше місце за обсягом торгів у травні (з часткою загального біржового обороту 35%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (34%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (33%).

З початку року обсяг торгів на Біржі склав 32,34 млрд. грн., що складає 33% від загального біржового обороту. Біржа займає друге місце за обсягом торгів за 5 місяців поточного року. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 4,35 рази.

 

Результати біржових торгів за травень 2011 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Акції

3 035,59

2 168

48,62%

56,12%

Державні облігації України

880,44

41

14,10%

1,06%

Облігації підприємств

932,31

755

14,93%

19,54%

Інвестиційні сертифікати

1 389,94

870

22,26%

22,52%

Деривативи

4,93

29

0,08%

0,75%

ВСЬОГО

6 243,21

3 863

100,00%

100,00%

 

Результати біржових торгів за січень-травень 2011 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %

Акції

18 662,13

11 680

59,84%

67,81%

Державні облігації України

5 391,38

167

17,29%

0,97%

Облігації підприємств

2 525,97

1 746

8,10%

10,14%

Інвестиційні сертифікати

5 727,25

3 571

18,37%

20,73%

Деривативи

32,40

138

0,10%

0,80%

ВСЬОГО

32 339,14

17 302

100,00%

100,00%

 

Найбільший обсяг торгів у травні було зафіксовано з акціями (49%), державними облігаціями України (14%), цінними паперами ІСІ (22%) та облігаціями підприємств (15%). При цьому 84,49% торгів проведено на Ринку заявок, 13,83% - на адресному ринку, 1,61% - на Ринку розміщення (щодо облігацій АТ "ПроКредит Банк", ТОВ "РСГП "Столичний", ТОВ "Дон Строй Ком", ТОВ "УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС"), 0,08% - на ринку похідних (щодо опціонних сертифікатів).

У травні до біржового списку були включені акції ПАТ КБ "Південкомбанк", ВАТ "ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ", облігації ПАТ "Промінвестбанк" (серії С), АТ "ПроКредит Банк" (серій G і H), ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (серій Е і F), ТОВ «ТПК «ОМЕГА АВТО-ПОСТАВКА», ТОВ "Дон Строй Ком" (серії D) та 3 серії ОВДП.

Станом на 01.06.2011 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 123. З них: 42 у 1-му рівні лістингу, 28 у 2-му рівні лістингу, 53 у списку позалістингових цінних паперів. Структура біржового списку: 29 акцій (з них 11 – у 2-му рівні лістингу), 42 серії ОВДП (1-ий рівень лістингу), 15 інвестиційних сертифікатів (з них 14 – у 2-му рівні лістингу), 29 серій облігацій (з них 3 – у 2-му рівні лістингу) та 8 серій опціонних сертифікатів (у списку позалістингових цінних паперів).

Кількість членів Біржі станом на 01.06.2011 - 107 торговців цінними паперами.

1 червня 2011 р.