Результати торгів ФБ «Перспектива за січень 2013 року


Протягом січня 2013 року на ФБ «Перспектива» (далі – Біржа) укладено та виконано 5 838 договорів на загальну суму 22,12 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у січні Біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 83%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (9%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (4%).

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі за січень 2013 року становить: щодо ОВДП – 95%, облігацій підприємств – 7%, акцій – 8%, інвестиційних сертифікатів – 20%, опціонних сертифікатів – 100%, строкових контрактів – 71%.

 

Результати біржових торгів за січень 2013 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн грн.)

Кількість договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Державні облігації України

20 671,99

226

93,46%

Акції

59,08

1 012

0,27%

Облігації підприємств

154,61

36

0,70%

Облігації місцевих позик

3,83

6

0,02%

Інвестиційні сертифікати

28,83

326

0,13%

Деривативи – всього

1 200,24

4 232

5,43%

- строкові контракти

1 200,22

4 223

5,43%

- опціонні сертифікати

0,89

9

0,00%

ВСЬОГО

22 119,45

5 538

100,00%

 

Найбільший обсяг торгів у січні було зафіксовано з державними облігаціями України (93,46%) та строковими контрактами (5,43%). При цьому 0,14% торгів проведено на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "ЕКОВІТЕ", ТОВ "СК ВЕРСІЯ", ТОВ "МІК МЕГА", ТОВ "СОНЕТ", ТОВ "Електрохімпром", ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод"), 5,43% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 635 002).

Порівняно з попереднім місяцем загальний обсяг торгів скоротився на 18%, найбільше скорочення мало місце за облігаціями підприємств та муніципальних позик (через низьку активність на ринку первинного розміщення), натомість обсяги торгів ОВДП зросли на 16%.

 

Однак порівняно з аналогічним періодом попереднього року можна відзначити значне зростання обсягу біржових торгів, - стверджує Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива».

Особливо це стосується ринку державних облігацій, які не є об’єктом оподаткування особливим податком. Якщо в січні 2012 року обсяг торгів ОВДП складав на біржі 1,2 млрд грн., то наразі зріс у 17 разів – до 20,7 млрд грн. Аналогічні тенденції характеризують і активність обігу ОВДП на біржовому ринку України загалом: обсяги торгів збільшилися у 3,4 рази (з 6,5 до 21,9 млрд грн. відповідно).

 

У січні до біржового списку були вперше включені облігації ПрАТ "Донецьксталь-МЗ", ТОВ "СК ВЕРСІЯ", ПАТ "ВТБ Банк", ДП "Південна залізниця", акції ПАТ "Металургмаш", ПАТ "АКБ Банк", ПАТ "БРОВАРСЬКИЙ ПОБУТКОМБІНАТ", ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №1" (№3, №5), ПАТ "Бердянський хлібокомбінат", ПАТ "ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ", ПАТ "Спецбудмонтаж", ПАТ "ЗНВКІФ "СЕРТЕЗА", ПАТ "Севастопольське АТП-14303", ПАТ "Побутрадіотехніка", ПАТ КЕТЗ "Сатурн", ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП", інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "ІФГ Капітал ВФ", ТОВ "КУА "ПАРАНГОН" та ТОВ КУА "Інтелект Капітал", ОВДП, 8 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів тощо.

Станом на 31.01.2013 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 430 (на 12,3% більше ніж на кінець попереднього місяця). З них: 111 – 1-го рівня лістингу, 47 - 2-го рівня лістингу, 272 - позалістингові.

Структура біржового списку: 171 випуск акцій (11 – 2-го рівня лістингу, 160 - позалістингові), 109 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 30 серій інвестиційних сертифікатів (15 – 2-го рівня лістингу, 15 –позалістингові), 1 серія іпотечних облігацій (позалістингові), 97 серій облігацій підприємств (1 - 1-го рівня лістингу, 16 – 2-го рівня лістингу, 80 - позалістингові), 8 серій облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 5 – 2-го рівня лістингу, 2 - позалістингові), 6 серій опціонних сертифікатів (позалістингові) та 8 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів (позалістингові).

 

Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 31.01.2013 склала 65,75 млрд. грн.

 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні 2013 року:

ОВДП (ISIN)

Деривативи (серія)

Облігації (емітент)

Акції (емітент)

UA4000130082

PSE/UIRD-s1/13/02

ТОВ "ІК "ІФГ Капітал"

ПАТ "ВЕЛИКОПОЛОВЕЦЬКЕ РТП"

UA4000151476

PSE/UIRD-s1/13/01

ТОВ "ЕКОВІТЕ"

ПАТ "РАДОН"

UA4000142699

PSE/UIRD-s3/13/01

ТОВ "СК ВЕРСІЯ"

ПАТ "ФК "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

UA4000130090

PSE/UIRD-s1/13/03

ТОВ "МІК МЕГА"

ПАТ "РЕБУС УКРАЇНА"

UA4000119952

PSE/UIRD-s2/13/02

Харківська міська рада

ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"

UA4000115190

PSE/UIRD-s2/13/03

ТОВ "СОНЕТ"

ПАТ "КФЦ"

UA4000115208

PSE/UIRD-s4/13/03

ТОВ "Електрохімпром"

ПАТ "ТЕРА-ІНВЕСТ"

UA4000115216

PSE/UIRD-s2/13/01

ТОВ "Актив Буд-Інвест"

ПАТ "СвіжачОК"

UA4000115224

PSE/UIRD-s3/13/02

ТОВ  "БУРАТ-АГРО"

ПАТ "Фондові технології України"

UA4000092126

PSE/UIRD-s4/13/01

ТОВ "ІНВЕСТКРЕДИТ"

ПАТ "ЛІКО-КАПІТАЛ"

 

 Кількість членів Біржі станом на 31.01.2013 - 120 торговців цінними паперами (17,4% загальної кількості ТЦП-членів профільної СРО). Протягом січня членство на Біржі отримали ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", ПАТ "АПЕКС-БАНК", АТ "ТММ-БАНК", ТОВ "ФК "ЕКСПЕРТ", ТОВ "БРОК НЕОН", ТОВ "ЕЙДІСІ СЕКЬЮРІТІЗ", ТОВ "ІК "Абсолют Інвест", ТОВ "СПРЕД", ТОВ "Альтус-Фінанс", ТОВ "Професійна Комерція"; ТОВ "Асет-Інвест", ТОВ "ФК "ОК-2".

 

Члени Біржі - лідери за обсягами укладених договорів у січні 2013 року


Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

4 лютого 2013 р.