Результати торгів ФБ «Перспектива за березень 2013 року


Протягом березня 2013 року на ФБ «Перспектива» (далі – Біржа) укладено та виконано 6 970 договорів на загальну суму 22,11 млрд грн. (на 29% більше, ніж за попередній місяць).

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у березні Біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 66%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (27%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (4%).

З початку року обсяг торгів на Біржі становить 61,4 млрд грн., що складає 72% загального біржового обороту в Україні. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 4,3 рази.

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі становить:

за січень-березень 2013 року: щодо ОВДП – 91%, облігацій підприємств та муніципальних позик – 9%, акцій – 8%, інвестиційних сертифікатів – 14%, строкових контрактів – 70%;

за березень 2013 року: щодо ОВДП – 83%, облігацій підприємств та муніципальних позик – 6%, акцій – 7%, інвестиційних сертифікатів – 9%, строкових контрактів – 77%.

 

Результати біржових торгів за березень 2013 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн грн.)

Кількість договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Державні облігації України

20 264,69

485

91,67%

Акції

124,22

855

0,56%

Облігації підприємств

154,31

53

0,70%

Облігації місцевих позик

141,52

16

0,64%

Інвестиційні сертифікати

28,91

369

0,13%

Опціонні сертифікати

7,12

34

0,03%

Строкові контракти

1 384,41

5158

6,26%

ВСЬОГО

22 105,18

6 970

100,00%

 

Результати біржових торгів за січень-березень 2013 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн грн.)

Кількість договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Державні облігації України

56 019,42

1 066

91,23%

Акції

287,68

2 791

0,47%

Облігації підприємств

740,17

183

1,21%

Облігації місцевих позик

337,80

34

0,55%

Інвестиційні сертифікати

121,78

1 023

0,20%

Опціонні сертифікати

16,99

66

0,03%

Строкові контракти

3 881,93

14 065

6,32%

ВСЬОГО

61 405,78

19 228

100,00%

 

Найбільший обсяг торгів у березні було зафіксовано з державними облігаціями України (91,23%) та строковими контрактами (6,32%). При цьому 0,06% торгів проведено на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "ЕКОВІТЕ"), 6,32% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 792 592).

«Порівняно з попереднім місяцем загальний обсяг торгів на Біржі зріс на 29%, насамперед, через збільшення обсягу торгів ОВДП на 34%, акціями – на 19%, строковими контрактами – на 7%, - зазначає директор ПАТ «ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков. - Натомість за опціонними сертифікатами обсяг торгів скоротився на 21%, облігаціями місцевих позик – на 26%, інвестиційними сертифікатами – на 55%, облігаціями підприємств – на 64%. На біржовому ринку в цілому так само драйвером зростання біржової активності стали державні облігації (+42% до попереднього місяця), акції (+39%), облігації підприємств та державних позик (+22%)».

У березні до біржового списку були вперше включені облігації ПАТ "Промінвестбанк", АТ "Про Кредит Банк", ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК", акції ПАТ "АСВІО БАНК", ПАТ "ДОМІНАНТА-КОЛЕКТ", ПАТ "Видубичі", ПАТ "Пасавтотранссервіс", ПАТ "БК "ЄВРОПА-АЗІЯ-УКРАЇНА", ПАТ ЗНВКІФ "Капітал Інвест", ПАТ "ДИСАНА", тощо.

Станом на 29.03.2013 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 412. З них: 106 – 1-го рівня лістингу, 50 - 2-го рівня лістингу, 256 - позалістингові.

Структура біржового списку: 163 випуски акцій (12 – 2-го рівня лістингу, 151 - позалістингові), 105 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 30 серій інвестиційних сертифікатів (15 – 2-го рівня лістингу, 15 –позалістингові), 1 серія іпотечних облігацій (позалістингові), 93 серії облігацій підприємств (18 – 2-го рівня лістингу, 75 - позалістингові), 9 серій облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 5 – 2-го рівня лістингу, 3 - позалістингові), 7 серій опціонних сертифікатів (позалістингові) та 4 коди (серії) ф’ючерсних контрактів (позалістингові).

 

Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 29.03.2013 склала 57,50 млрд. грн.

 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у березні 2013 року:

ОВДП (ISIN)

Деривативи (серія)

Облігації (емітент, серія)

Акції (емітент)

UA4000157119

PSE/UIRD-s4/13/04

Донецька міська Рада (d)

ПАТ "АСВІО БАНК"

UA4000138234

PSE/UIRD-s3/13/04

ТОВ "ІК "ІФГ Капітал" (B)

ПАТ "КФЦ"

UA4000155485

PSE/UIRD-s2/13/04

ТОВ "ЕКОВІТЕ" (A)

ПАТ "СІНТРОН"

UA4000083059

PSE/UIRD-s1/13/04

ТОВ "ІНВЕСТКРЕДИТ" (А)

ПАТ "ХІММЕТ"

UA4000158794

PSE/UIRD-s2/13/03

ТОВ "АКСІОМА" (А)

ПАТ "СвіжачОК"

UA4000142384

PSE/UIRD-s4/13/03

ТОВ "ТРІУМФ" (D)

ПАТ "РАДОН"

UA4000141063

PSE/UIRD-s3/13/03

ТОВ "ТРІУМФ" (C)

ПАТ "РЕБУС УКРАЇНА"

UA4000134936

PSE/UIRD-s1/13/03

Харківська міська рада (D)

ПАТ "Фондові технології України"

UA4000082531

UA4000134860

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА (G)

ПАТ "Спецбудмонтаж"

UA4000149231

UA4000147698

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА (F  )

ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"

 

 Кількість членів Біржі станом на 29.03.2013 - 129 торговців цінними паперами (18,7% загальної кількості ТЦП-членів профільної СРО). Протягом березня членство на Біржі отримали ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК", ТОВ "ІК "ВЕЛБІН", ТОВ "Конкорд Капітал", ПАТ "МАРФІН БАНК".

 

Члени Біржі - лідери за обсягами укладених договорів у березні 2013 року  Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

2 квітня 2013 р.