Результати торгів ФБ «Перспектива» за квітень 2013 року


Протягом квітня 2013 року на фондовій біржі «Перспектива» укладено та виконано 9 491 договір на загальну суму 25,81 млрд грн., що на 17% більше, ніж за попередній місяць.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у квітні Біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 69%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (19%), третє – у ПрАТ "Придніпровська фондова біржа" (5%).

З початку року обсяг торгів на Біржі становить 87,22 млрд грн., що складає 71% загального біржового обороту в Україні. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 4,5 рази.

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі становить:

за січень-квітень 2013 року: щодо ОВДП – 87%, облігацій підприємств та муніципальних позик – 10%, акцій – 9%, інвестиційних сертифікатів – 15%, строкових контрактів – 73%;

за квітень 2013 року: щодо ОВДП – 84%, облігацій підприємств та муніципальних позик – 10%, акцій – 9%, інвестиційних сертифікатів – 16%, строкових контрактів – 80%.

 

Результати біржових торгів за квітень 2013 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн грн.)

Кількість договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Державні облігації України

23 201,59

628

89,88%

Акції

387,32

994

1,50%

Облігації підприємств

185,75

68

0,72%

Облігації місцевих позик

188,98

21

0,73%

Інвестиційні сертифікати

93,06

485

0,36%

Опціонні сертифікати

50,37

41

0,20%

Строкові контракти

1 707,47

7 254

6,61%

ВСЬОГО

25 814,55

9 491

100,00%

 

Результати біржових торгів за січень-квітень 2013 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн грн.)

Кількість договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Державні облігації України

79 221,02

1 694

90,83%

Акції

675,00

3 785

0,77%

Облігації підприємств

925,92

251

1,06%

Облігації місцевих позик

526,78

55

0,60%

Інвестиційні сертифікати

214,84

1 508

0,25%

Опціонні сертифікати

67,36

107

0,08%

Строкові контракти

5 589,40

21 319

6,41%

ВСЬОГО

87 220,32

28 719

100,00%

 

Найбільший обсяг торгів у квітні було зафіксовано з державними облігаціями України (89,88%) та строковими контрактами (6,61%). При цьому 0,16% торгів проведено на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "СОНЕТ", ТОВ "Електрохімпром", ТОВ "ДОН СТРОЙ КОМ"), 5,81% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 1 169 390), 3,47% - на ринку РЕПО.

«Порівняно з попереднім місяцем загальний обсяг торгів на Біржі зріс на 17%, кількість укладених договорів – на 36%, - зазначає Едуард Мілюшко, голова Біржової Ради – Зростання обсягів торгів спостерігалося за всіма видами фінансових інструментів, що мають обіг на Біржі: за опціонними сертифікатами – у 7 разів, акціями та інвестиційними сертифікатами – втричі, облігаціями місцевих позик – на 33,5%, строковими контрактами – на 23,3%, облігаціями підприємств – на 20,4%, ОВДП – на 14,5%».

У квітні до біржового списку були вперше включені облігації ТОВ "ЦЕНТРОБІЙ", акції ПАТ "Грін Банк", ПАТ "ККУ "Кварц", ПАТ "МАКСТАР", ПАТ "Синельниківський ресорний завод", ПАТ "ІМПУЛЬС ПЛЮС", інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "АБСОЛЮТ КАПІТАЛ", ТОВ "КУА "ІФГ Капітал ВФ", ОВДП,  10 серій (кодів) ф’ючерсних контрактів тощо.

Станом на 30 квітня 2013 року кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 450. З них: 128 – 1-го рівня лістингу, 49 - 2-го рівня лістингу, 273 - позалістингові.

Структура біржового списку: 178 випусків акцій (12 – 2-го рівня лістингу, 166 - позалістингові), 127 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 32 серій інвестиційних сертифікатів (15 – 2-го рівня лістингу, 17 – позалістингові), 1 серія іпотечних облігацій (позалістингові), 87 серії облігацій підприємств (17 – 2-го рівня лістингу, 70 - позалістингові), 9 серій облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 5 – 2-го рівня лістингу, 3 - позалістингові), 6 серій опціонних сертифікатів (позалістингові) та 10 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів (позалістингові).

 

Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 30 квітня 2013 року склала 68,05 млрд. грн.

 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у квітні 2013 року:

ОВДП (ISIN)

Деривативи (серія)

Облігації (емітент, серія)

Акції (емітент)

UA4000142699

PSE/UIRD-s4/13/04

Донецька міська Рада (D)

ПАТ "ДОМІНАНТА-КОЛЕКТ"

UA4000158315

PSE/UIRD-s2/13/04

ТОВ "ІК "ІФГ Капітал" (B)

ПАТ "Фондові технології України"

UA4000157119

PSE/UIRD-s3/13/04

ТОВ "ДОН СТРОЙ КОМ" (I)

ПАТ "БК "ЄВРОПА-АЗІЯ-УКРАЇНА"

UA4000155485

PSE/UIRD-s1/13/04

Харківська міська рада (D)

ПАТ "Південний транспорт"

UA4000108823

PSE/KP-s5/13/05

ТОВ "ДОН СТРОЙ КОМ" (H)

ПАТ "СІНТРОН"

UA4000160626

PSE/UIRD-s4/13/05

ТОВ "ТРІУМФ" (C)

ПАТ "ІМПУЛЬС ПЛЮС"

UA4000162127

PSE/UIRD-s2/13/05

ТОВ "ТРІУМФ" (B)

ПАТ "ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ"

UA4000142384

PSE/UIRD-s1/13/05

ТОВ "Електрохімпром" (B)

ПАТ "РЕБУС УКРАЇНА"

UA4000137277

PSE/KP-s3/13/05

ТОВ  "БУРАТ-АГРО" (A)

ПАТ "РАДОН"

UA4000083059

PSE/UIRD-s1/13/06

ПрАТ "ДМЗ" (D)

ПАТ "Грін Банк"

 

Кількість членів Біржі станом на 30 квітня 2013 року - 132 торговців цінними паперами (19,1% загальної кількості ТЦП-членів профільної СРО). Протягом квітня членство на Біржі отримали ПАТ "Креді Агріколь Банк", ПАТ "КБ "Фінансовий Партнер", ТОВ "ФЦ "СПІВДРУЖНІСТЬ", ТОВ "Ф-ТРЕЙДІНГ", ТОВ "Інсайт Капітал".

 

«Квітень став місяцем, коли Біржі вдалося впровадити максимальну кількість заходів, спрямованих на стимулювання ліквідності біржового обігу, - вважає директор ПАТ «ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков. ?

По-перше, було розширено коло доступних учасникам торгів інструментів строкового ринку: 12 квітня в обіг були вперше впроваджені ф’ючерсні контракти на Індекс KievPrime, обсяг торгів двома новими серіями строкових контрактів за 12 торговельних днів квітня сягнув 221 млн грн.

По-друге, 26 квітня було проведено першу операцію РЕПО на суму 163,8 млн. грн. між банками-членами Біржі. Через значну зацікавленість брокерів в укладенні договорів РЕПО щодо державних цінних паперів лише за 3 останніх дня квітня на ринку РЕПО було зафіксовано обсяг торгів на суму 895,16 млн грн.  Наразі основними операторами ринку РЕПО є банки. Втім, варто нагадати, що відповідно до листа НКЦПФР, отриманого Біржею 2 квітня2013 року, законодавство не містить заборони щодо здійснення ІСІ правочинів, що оформлені договором РЕПО. Це дозволяє  компаніям з управління активами та торговцям цінними паперами, які обслуговують ІСІ, поширити спектр інвестиційних можливостей на фондовому ринку за рахунок проведення операцій РЕПО.

По-третє, 23 квітня було оновлено торговий термінал BIT eTrade до версії 5.0.0.30. Одним з основних напрямів змін було забезпечення для учасників торгів ОВДП з односторонніми розрахунками можливості автоматичного переблокування цінних паперів на всю торговельну сесію, що підвищило оперативність проведення розрахунків.

На травень заплановане тестування та запуск торгів за технологією додаткового забезпечення в цінних паперах, яка передбачена Правилами Біржі та новою редакцію Положення про депозитарну діяльність НБУ».

 

Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

14 травня 2013 р.