Результати торгів ФБ «Перспектива» травень 2013 року


Результати торгів ФБ «Перспектива»
травень 2013 року

Протягом травня 2013 року на фондовій біржі «Перспектива» укладено та виконано 7 559 договорів на загальну суму 24,4 млрд грн., що на 5% менше, ніж за попередній місяць.
За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у травні ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 73%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (18%), третє – у ПрАТ "Придніпровська фондова біржа" (4%).
З початку року обсяг торгів на біржі становить 111,64 млрд грн., що складає 71% загального біржового обороту в Україні. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 4,4 рази.
В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:
за січень-травень 2013 року: щодо ОВДП – 87%, облігацій підприємств та муніципальних позик – 9%, акцій – 10%, інвестиційних сертифікатів – 19%, строкових контрактів – 75%;
за травень 2013 року: щодо ОВДП – 87%, облігацій підприємств та муніципальних позик – 7%, акцій – 13%, інвестиційних сертифікатів – 56%, строкових контрактів – 86%.

Результати біржових торгів за травень 2013 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн грн.)

Кількість договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Державні облігації України

22 423,28

432

91,91%

Акції

321,28

872

1,32%

Облігації підприємств

173,01

42

0,71%

Облігації місцевих позик

78,17

10

0,32%

Інвестиційні сертифікати

109,34

287

0,45%

Опціонні сертифікати

4,02

19

0,02%

Строкові контракти

1 286,99

5 897

5,28%

ВСЬОГО

24 396,09

7 559

 Результати біржових торгів за січень-травень 2013 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів, (млн грн.)

Кількість договорів

Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %

Державні облігації України

101 644,30

2 126

91,07%

Акції

996,27

4 657

0,89%

Облігації підприємств

1 098,94

293

0,98%

Облігації місцевих позик

604,95

65

0,54%

Інвестиційні сертифікати

324,18

1 795

0,29%

Опціонні сертифікати

71,38

126

0,06%

Строкові контракти

6 876,40

27 216

6,16%

ВСЬОГО

111 616,42

36 278

100,00%

Найбільший обсяг торгів у травні було зафіксовано з державними облігаціями України (91,91%) та строковими контрактами (5,28%). При цьому 5,01% торгів проведено на  ринку РЕПО (щодо ОВДП), 0,02% - на Ринку розміщення (щодо акцій АТ БАНК "МЕРКУРІЙ", облігацій ПАТ "СвіжачОК"), 5,28% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 1 082 429).

«З огляду на скорочену кількість торговельних днів у травні (18 проти 22 в квітні), загальний обсяг торгів на Біржі порівняно з попереднім місяцем зменшився на 5%, кількість укладених договорів – на 20%, - повідомляє Станіслав Шишков, директор Біржі. – Тим не менше, середньоденний обсяг торгів зріс на 15% - з 1,17 млрд грн у квітні до 1,36 млрд грн. у травні; щодо ОВДП – на 18%.»

У травні до біржового списку були вперше включені облігації ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК",  ТОВ "Автобортранс" , ТОВ "РУФАСБУД" , іпотечні облігації ПАТ "АРЖК", акції ПАТ "ДМЗ ім. Комінтерну", ОВДП,  8 серій (кодів) ф’ючерсних контрактів тощо.
Станом на 31 травня 2013 року кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 459. З них: 133 – 1-го рівня лістингу, 48 - 2-го рівня лістингу, 278 - позалістингові.
Структура біржового списку: 179 випусків акцій (12 – 2-го рівня лістингу, 167 - позалістингові), 132 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 31 серія інвестиційних сертифікатів (14 – 2-го рівня лістингу, 17 – позалістингові), 2 серії іпотечних облігацій (позалістингові), 88 серій облігацій підприємств (17 – 2-го рівня лістингу, 71 - позалістингові), 9 серій облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 5 – 2-го рівня лістингу, 3 - позалістингові), 6 серій опціонних сертифікатів (позалістингові) та 12 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів (позалістингові).
 
Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 31 травня 2013 року склала 70,22 млрд. грн.
 

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у травні 2013 року:

ОВДП (ISIN)

Деривативи (серія)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000156863

PSE/UIRD-s2/13/06

ПАТ "БК"ЄВРОПА-АЗІЯ-УКРАЇНА"

ТОВ "ІК "ІФГ Капітал" (В)

UA4000162127

PSE/UIRD-s3/13/06

ПАТ "ДОМІНАНТА-КОЛЕКТ"

Донецька міська Рада (D)

UA4000142699

PSE/UIRD-s1/13/06

ПАТ "ХІММЕТ"

ТОВ "Автобортранс" (В)

UA4000155485

PSE/UIRD-s4/13/06

ПАТ "Південний транспорт"

ТОВ "РУФАСБУД" (А)

UA4000142384

PSE/KP-s5/13/07

ПАТ "СІНТРОН"

ПАТ "СвіжачОК" (А)

UA4000160642

PSE/KP-s5/13/06

ПАТ "РАДОН"

ТОВ "АКСІОМА" (А)

UA4000157119

PSE/UIRD-s4/13/07

ПАТ "Спецбудмонтаж"

ТОВ "ТРІУМФ" (С)

UA4000108823

PSE/KP-s3/13/06

ПАТ "Фондові технології України"

ТОВ "МІК МЕГА" (В)

UA4000160907

PSE/KP-s3/13/07

ПАТ "ЛІКО-КАПІТАЛ"

ТОВ "ДОН СТРОЙ КОМ" (H)

UA4000137277

PSE/UIRD-s2/13/07

ПАТ "РЕБУС УКРАЇНА"

Харківська міська рада (D)

Кількість членів Біржі станом на 31 травня 2013 року - 142 торговця цінними паперами (20,4% загальної кількості ТЦП-членів профільної СРО). Протягом травня членство на Біржі отримали ПАТ "ТАСКОМБАНК", ТОВ "МІКРОНКЕПІТАЛ", ТОВ "ФК "ЕСКОРТ КАПІТАЛ", ПАТ "АБ "РАДАБАНК", ПАТ "КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", ТОВ "АССА 11", ТОВ "ПРОФІ-Т ЦІННІ ПАПЕРИ", ТОВ "КОРПОРАТИВНИЙ КАПІТАЛ", АТ "МетаБанк", ПАТ "Укрінбанк".

«Після дня банківських працівників України, який минув лише нещодавно, досить небагато часу залишається і до Дня працівника фондового ринку. Сподіваємось, що святкування цих важливих для учасників фінансового ринку дат буде пов’язане для всіх нас не тільки з літнім відпочинком, але й з черговими позитивними новинами щодо зростання ліквідності ринку, розширення можливостей для отримання додаткових доходів, зростання кола клієнтів, аби такий відпочинок був найбільш приємним. Впевнені, що наші численні спільні зусилля та ініціативи, спрямовані на розвиток біржового ринку, започатковані та впроваджені навесні, неодмінно призведуть до позитивних результатів, в т.ч. і фінансових», - зазначає Едуард Мілюшко, голова Біржової Ради.
 
Довідка про компанію:
Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

3 червня 2013 р.