Результати торгів ФБ «Перспектива» за червень 2013 року.


Протягом червня 2013 року на фондовій біржі «Перспектива» укладено та виконано 11 671 договорів на загальну суму 24,61 млрд грн.

За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у червні Біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 69%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (23%), третє – у ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" (3%). З початку року обсяг торгів на Біржі становить 135,95 млрд грн., що складає 71% загального біржового обороту в Україні. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 3,2 рази.

В розрізі фінансових інструментів ринкова частка Біржі становить:

за січень-червень 2013 року: щодо ОВДП – 86%, облігацій підприємств та муніципальних позик – 11%, акцій – 11%, інвестиційних сертифікатів – 19%, строкових контрактів – 77%;

за червень 2013 року: щодо ОВДП – 81%, облігацій підприємств та муніципальних позик – 20%, акцій – 17%, інвестиційних сертифікатів – 20%, строкових контрактів – 88%.

 Результати біржових торгів за червень 2013 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

21 829,25

-3,88%

88,70%

1 713

+296,30%

Акції

458,15

+41,74%

1,86%

877

+0,57%

Облігації підприємств

811,52

+369,05%

3,30%

73

+73,81%

Облігації місцевих позик

4,49

-94,25%

0,02%

10

0,00%

Інвестиційні сертифікати

136,95

+25,25%

0,56%

339

+18,12%

Опціонні сертифікати

5,14

+27,85%

0,02%

25

+31,58%

Строкові контракти

1 364,88

+6,05%

5,55%

8 634

+46,41%

ВСЬОГО

24 610,38

-0,27%

100,00%

11 671

+54,39%

Результати біржових торгів за січень-червень 2013 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до аналогічного періоду попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до аналогічного періоду попереднього року, %

Державні облігації України

123 584,76

+718,74%

90,62%

3 841

+524,73%

Акції

1 454,43

-82,84%

1,07%

5 534

-53,17%

Облігації підприємств

1 910,45

-30,72%

1,40%

366

+91,62%

Облігації місцевих позик

609,44

+4404,55%

0,45%

75

+158,62%

Інвестиційні сертифікати

495,43

-82,55%

0,36%

2 137

-25,95%

Опціонні сертифікати

76,51

-54,53%

0,06%

151

-51,29%

Строкові контракти

8 241,27

+844,78%

6,04%

35 850

+2137,75%

ВСЬОГО

136 372,30

+321,94%

100,00%

47 954

+171,80%

 

Найбільший обсяг торгів у червні було зафіксовано з державними облігаціями України (88,70%), строковими контрактами (5,55%), облігаціями підприємств (3,30%). При цьому 6,67% торгів проведено на  ринку РЕПО (щодо ОВДП), 1,54% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "СвіжачОК", ПАТ "ФК "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»), 5,55% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 1 272 440).

У червні до біржового списку були вперше включені облігації ПАТ "УКРСОЦБАНК", акції ПАТ "Дніпродзержинський річковий порт", АТ "МетаБанк", ПАТ "ДЖИ ПІ АЙ-ІНВЕСТ", ОВДП,  інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "НЬЮ ЕССЕТ" тощо.

Станом на 27 червня 2013 року кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 470. З них: 134 – 1-го рівня лістингу, 50 - 2-го рівня лістингу, 286 - позалістингові.

Структура біржового списку: 184 випуски акцій (12 – 2-го рівня лістингу, 172 - позалістингові), 133 серії ОВДП (1-го рівня лістингу), 32 серії інвестиційних сертифікатів (16 – 2-го рівня лістингу, 16 – позалістингові), 2 серії іпотечних облігацій (позалістингові), 98 серій облігацій підприємств (17 – 2-го рівня лістингу, 81 - позалістингові), 9 серій облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 5 – 2-го рівня лістингу, 3 - позалістингові), 6 серій опціонних сертифікатів (позалістингові) та 6 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів (позалістингові).

 

Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 27 червня 2013 року склала 152,82 млрд. грн.

 Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у червні 2013 року:

ОВДП (ISIN)

Деривативи (серія)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000142699

PSE/KP-s5/13/07

ПАТ "ДЖИ ПІ АЙ-ІНВЕСТ"

ПАТ  "УКРСОЦБАНК" (І)

UA4000119945

PSE/UIRD-s2/13/07

ПАТ "ЛІКО-КАПІТАЛ"

ТОВ "ІК "ІФГ Капітал" (В)

UA4000157119

PSE/UIRD-s4/13/07

ПАТ "ДОМІНАНТА-КОЛЕКТ"

ПАТ "ФК "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (А)

UA4000108823

PSE/UIRD-s1/13/07

ПАТ "БК"ЄВРОПА-АЗІЯ-УКРАЇНА"

ТОВ "Автобортранс" (В)

UA4000165765

PSE/KP-s3/13/07

ПАТ "ІМПУЛЬС ПЛЮС"

ПАТ "СвіжачОК" (А)

UA4000142384

PSE/UIRD-s3/13/07

ПАТ "ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ"

Харківська міська рада (D)

UA4000166854

PSE/UIRD-s1/13/06

ПАТ "ЗНВКІФ "СЕРТЕЗА"

ТОВ "ДОН СТРОЙ КОМ" (H)

UA4000082622

PSE/KP-s5/13/06

ПАТ "Південний транспорт"

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА (G)

UA4000160758

PSE/UIRD-s3/13/06

ПАТ "СІНТРОН"

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА (F)

UA4000166201

PSE/KP-s3/13/06

ПАТ "ЗНВКІФ "Інвестиції плюс"

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА (C)

 

Кількість членів Біржі станом на 27 червня 2013 року - 145 торговця цінними паперами (20,7% загальної кількості ТЦП-членів профільної СРО). Протягом червня членство на Біржі отримали ПАТ "БАНК "ЮНІСОН",ПАТ "МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК",ТОВ "Компанія "ПРЕСТИЖ-ПЛЮС",АТ "КБ "ЕКСПОБАНК".

 «В червні вдалося запустити дійсно активні торги державними облігаціями. Кількість укладених у червні договорів щодо ОВДП, завдяки впровадженню технології додаткового забезпечення з неттінговими розрахунками, зросла учетверо – в середньому до 90 договорів на день.  Порівняно з першим півріччям минулого року обсяги торгів ОВДП на біржі зросли у 7,2 рази, кількість договорів – у 5,8 разів. Ці та інші заходи стимулювання біржового обігу інструментів державного боргу суттєво позначилися на показниках вторинного ринку ОВДП загалом. За даними НБУ, у січні-червні попереднього року на біржовому ринку було укладено 1710 договорів, натомість у першому півріччі 2013 року - 4426, тобто у 2,6 рази більше.

Важливим джерелом зростання ліквідності може стати забезпечення біржового обігу депозитних сертифікатів НБУ, що передбачається Постановою Правління НБУ від 20.06.2013 №243. Цей захід є черговим кроком центрального банку назустріч побажанням операторів ринку, зацікавлених у розширенні спектра надійних фінансових інструментів», - повідомив директор ФБ «Перспектива» Станіслав Шишков .

 Довідка про компанію:

Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти. Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

2 липня 2013 р.