Результати діяльності ФБ «Перспектива» за 2009 рік.


Загальний обсяг торгів ПАТ «ФБ «Перспектива» у 2009 р. склав 11,4 млрд. грн. Біржа посіла 2 місце за річними обсягами торгів в Україні. Лідером на українському біржовому ринку залишилася ВАТ «Фондова біржа ПФТС» (15,8 млрд. грн.), третє місце зайняла ВАТ «Українська біржа» (3,1 млрд. грн. або 4,9 млрд. грн. – з урахуванням угод з ССР).

 

Результати торгів ПАТ «ФБ «Перспектива» за 2009 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів, %
Частка у загальній кількості договорів, %
Акції
3 496,86
1 146
30,64%
36,35%

Облігації підприємств

712,74
326
6,25%
10,34%

Державні облігації України

296,32
4
2,60%
0,13%

Інвестиційні сертифікати

6 904,19
1 666
60,50%
52,84%
Деривативи
2,32
11
0,02%
0,35%
ВСЬОГО
11 412,43
3 153
100,00%
100,00%
 

Порівняно із попереднім роком структура торгів на Біржі суттєво змінилася: якщо у 2008 р. превалювали договори з облігаціями (98% загального обсягу торгів та 81% виконаних договорів), то у звітному році укладалися передусім договори з акціями та цінними паперами ІСІ (загалом 91% обсягу торгів та 89% виконаних договорів). Паралельно зросла роль Ринку заявок Біржі: частка обсягу торгів на цьому найбільш прогресивному ринку, де розраховується біржовий курс, зросла до 91%.

Підвищення ліквідності торгів виразилося не тільки у збільшенні обсягу біржових торгів (у 8,3 рази порівняно із попереднім роком), але й у збільшенні кількості біржових договорів (у 13,1 рази).

За попередніми даними, частка ПАТ «ФБ «Перспектива» у загальних обсягах торгів на організаційно оформлених ринках цінних паперів України у 2009 році перевищила 25%. Таким чином, ПАТ «ФБ «Перспектива» відповідає вимогам п. 2 ст. 47 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. № 1057-IV: акції та облігації українських емітентів, що пройшли лістинг та перебувають в обігу на ПАТ «ФБ «Перспектива» можуть використовуватися для формування пенсійних активів.

Станом на 01.01.2010 р. у Біржовому списку перебувало 55 цінних паперів: 12 - у котирувальному списку другого рівня та 43 - у списку позалістингових цінних паперів. Наразі кількість лістингових цінних паперів на Біржі стабільно зростає завдяки досягнутій високій ліквідності біржових торгів (21% цінних паперів, що мають обіг на біржі, включені до біржового реєстру); справедлива вартість цінних паперів на Біржі досягається жорсткими вимогами до формування біржового курсу.

Технологічність Біржі, гарантованість розрахунків за технологією DVP, комунікованість зі всіма депозитаріями України, диверсифікація біржових торгів за окремими ринками зумовили збільшення кількості членів Біржі до 92 торговців цінними паперами.

5 січня 2010 р.