Результати торгів на ПАТ «ФБ «Перспектива» за січень 2010 року


Протягом січня 2010 р. на Біржі укладено та виконано 1810 договорів на загальну суму 400,99 млн. грн.

За оперативними даними, Біржа посіла третє місце за обсягом торгів у січні (з часткою загального біржового обороту 14%), поступившись ВАТ «Фондова біржа ПФТС» (62%) та ВАТ «Українська біржа» (21%).

 

Результати біржових торгів за січень 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів

Обсяг торгів, (млн. грн.)

Кількість виконаних договорів

Частка у загальному обсягу торгів, %

Частка у загальній кількості договорів, %

Акції
125,45

1 015

31,3%
56,1%
Облігації підприємств
24,49
48
6,1%
2,7%
Інвестиційні сертифікати
250,75
741
62,5%
40,9%
Деривативи
0,31
6
0,1%
0,3%
ВСЬОГО
400,99

1 810

100,0%
100,0%
 

Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 7,5 разів.

Найбільшу кількість біржових договорів у грудні було укладено з акціями (56,1%) та цінними паперами ІСІ (40,9%). При цьому 94,1% загального обсягу торгів та 99,8% біржових договорів було виконано на Ринку заявок.

Станом на 01.02.2010 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку зросла на 20% та склала 66 фінансових інструментів 32 емітентів. З них: 12 цінних паперів - у котирувальному списку другого рівня та 54 - у списку позалістингових цінних паперів.

Кількість членів Біржі зросла за січень на 3,3% до 95 торговців цінними паперами.

8 лютого 2010 р.