Результати торгів на ПАТ «ФБ «Перспектива» за лютий 2010 року


 

Протягом лютого 2010 р. на Біржі укладено та виконано 3 778 договорів на загальну суму 995,48 млн. грн.
За оперативними даними, Біржа посіла друге місце за обсягом торгів у лютому (з часткою загального біржового обороту 19%), поступившись ПрАТ «Фондова біржа ПФТС» (58%) та випередивши ВАТ «Українська біржа» (14%).
З початку року обсяг торгів на Біржі склав 1 396,47 млн. грн., що складає 17% від загального біржового обороту. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 2,3 рази.
 
Результати біржових торгів за лютий 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів, %
Частка у загальній кількості договорів, %
Акції
622,38
2 659
62,5%
70,4%
Облігації підприємств
3,25
209
0,3%
5,5%
Інвестиційні сертифікати
394,40
895
36,6%
23,7%
Деривативи
5,43
7
0,6%
0,2%
Державні облігації України
0,02
8
0,0%
0,2%
ВСЬОГО
995,48
3 778
100,0%
100,0%

 
Найбільшу кількість біржових договорів у лютому було укладено з акціями (70,4%) та цінними паперами ІСІ (23,7%). При цьому 99,5% загального обсягу торгів та 99,7% біржових договорів було виконано на Ринку заявок.
Протягом лютого на Біржі було вперше укладено біржові договори щодо ОВДП. Таким чином, члени Біржі одночасно укладали біржові договори з цінними паперами, що обліковуються у всіх трьох українських депозитаріях (ВДЦП, НДУ та НБУ, що виконує функції депозитарію за державними облігаціями України), з якими Біржа відпрацювала ефективні регламенти інформаційної взаємодії.
Станом на 01.03.2010 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 62 фінансових інструменти 31 емітента. З них: 14 цінних паперів - у котирувальному списку другого рівня та 48 - у списку позалістингових цінних паперів.
Кількість членів Біржі зросла за лютий на 1,1% до 96 торговців цінними паперами.

4 березня 2010 р.