ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ФОНДОВИМ БІРЖАМ УКРАЇНИ


12 березня 2010 р. фондовим біржам-учасникам робочої групи щодо обговорення проекту внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж було запропоновано підписати Меморандум щодо взаємодії у напрямі попередження цінової нестабільності на біржовому ринку України.

При цьому біржам черговий раз була відведена роль статистів при прийнятті рішень щодо внесення змін до Положення про функціонування фондових бірж, оскільки до уваги приймалися лише незначні, суто технічні, текстологічні зміни до цього базового для фондових бірж нормативного акту.

 

Принципові зміни, на яких вже роками наполягають практично всі українські біржі, системно профануються, а зміни до Положення про функціонування фондових бірж знов приймаються, ґрунтуючись на «позиції Комісії», без вказання авторів пропозицій та щонайменшої аргументації доцільності саме таких змін.

Положення про функціонування фондових бірж є предметом численних обговорень на робочих групах всіх рівнів вже протягом 2,5 років, але будь-які пропозиції з боку бірж, СРО, інших професійних учасників ринку щодо внесення системних змін натикалися на безапеляційні заяви, що суттєві зміни до Положення про функціонування фондових бірж вносити недоречно, бо це «призведе до комплексних змін». Але це не завадило щопівроку вносити косметичні зміни до Положення про функціонування фондових бірж (Рішеннями ДКЦПФР від 06.10.2008 р. № 1110, від 05.03.2009 р. № 246, від 22.09.2009 р. № 1109), які не призвели до будь-яких змін у ситуації навколо бірж.

 
Не вирішені питання

ані адекватності розрахунку біржового курсу,

ані стимулювання збільшення рівня ліквідності українських цінних паперів,

ані висунення більш лояльних до національних реалій лістингових умов,

ані вирішення проблем новостворених ПАТ щодо допуску до біржового реєстру,

ані обмеження коливання цін, що склалися за одними й тими самими фінансовими інструментами на різних фондових біржах,

ані зміни термінології «біржових угод» та «біржових контрактів» на «біржові договори» у відповідності до цивільного законодавства тощо.

Сьогодні біржам знову пропонується просто прийняти до уваги зміни до Положення про функціонування фондових бірж та ще й підписати рамочний Меморандум. Однак діючий наразі рівень взаємодії ДКЦПФР та фондових бірж у регуляторній діяльності, на наш погляд, є недостатньо ефективним.

 

На наш погляд, буде більш доцільним підписання такого Меморандуму лише між біржами, для формування спільної, максимально консолідованої позиції, але без участі ДКЦПФР, оскільки в регулятора є більш суттєві важелі впливу на ринок, аніж будь-які меморандуми. Мабуть, це буде більш зручним і для ДКЦПФР, яка зможе отримати предмет попереднього обговорення, аргументованого та послідовного, з яким погоджуються більшість функціонуючих в Україні фондових бірж.

Спільний меморандум доцільно підписувати, базуючись на тих моментах, щодо яких більшість бірж можуть досягти максимальної згоди, оскільки вони є прийнятними для будь-якого організатора торгівлі. Сформувавши консолідовану, аргументовану позицію, ми зможемо ініціювати внесення в Положення про функціонування фондових бірж максимально доречних для біржового ринку змін на лояльних до фондових бірж умовах, тобто, наприклад, не займаючи IT-служби бірж непродуктивними витратами на внесення змін до програмних продуктів бірж.

 

Наприклад, аби зняти постійне негативне відношення з боку інституціональних інвесторів до різких коливань цін на біржі, доречно формувати стартову ціну та/або ціну відкриття за цінними паперами, що не мали обігу на біржі (або за якими певний проміжок часу не укладалися договори) відповідно до цін, які склалися на інших фондових біржах. Саме це дійсно стане приладом інформаційної взаємодії між біржами та ускладнить цінові маніпулювання та ситуації цінової нестабільності.

 

Крім того, для активізації обігу українських цінних паперів варто використати кращу світову біржову практику та запровадити традиції крос-лістингу, яким було покладено край останніми змінами до Положення про функціонування фондових бірж.

 

Погодьтеся, постійні зміни у Положенні про функціонування фондових бірж, у підходах до звітності, порядку розрахунку та оприлюднення біржового курсу ведуть до нестабільності біржового ринку, непродуктивних витрат фондових бірж та інших учасників ринку. Доцільно все ж таки досягти певного консенсусу та прийняти цей нормативний акт в редакції, яка б виражала спільні інтереси ринку та регулятора та не вимагала внесення постійних змін, що нервують ринок.

 

Практика функціонування національного фондового ринку показує не надто високу ефективність рамочних меморандумів, підписаних виключно з метою PR. На наш погляд, доцільно підписувати такий меморандум лише на максимально конструктивних засадах, зі свідомою метою досягти більш цивілізованих стандартів біржової торгівлі в Україні.

 

Тому просимо надати на наш лист будь-яку відповідь, аби сформувати важливі саме для бірж аспекти внесення змін до чинного законодавства, навколо яких нами можливе досягнення консенсусу.

 
 
 

ПАТ «Фондова біржа «Перспектива»

 

17 березня 2010 р.