ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗГЛЯД СПРАВИ ПРО ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРИ ОПРИЛЮДНЕННІ БІРЖОВОГО КУРСУ ВАТ «ЄНАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»


Суттєвою проблемою функціонування національного біржового ринку на сьогодні є відсутність єдиного підходу до визначення біржового курсу в Україні, в т.ч.:

1) відсутні чіткі та універсальні вимоги регулятора як до порядку розрахунку біржового курсу, так і до меж можливих коливань біржового курсу одних і тих самих цінних паперів на різних фондових біржах. Більше того, якщо казати про таку характеристику ліквідності цінного паперу, яка могла б враховуватися при розрахунку біржового курсу, як обсяг торгів, то п. 5 розділу ІV Положення про функціонування фондових бірж прямо забороняє фондовим біржам враховувати показники торгів на інших біржах при оцінці можливості цінних паперів до біржового реєстру;

2) останні зміни до Положення про функціонування фондових бірж, внесені рішенням ДКЦПФР від 05.03.2009 р. № 246, також не додали ясності цьому питанню. П. 5-8 розділу VІІ Положення про функціонування фондових бірж вказують на необхідність обміну інформацією між фондовими біржами щодо фактів унесення цінних паперів до біржового списку, рівня лістингу цінних паперів, емітентів, біржового курсу, спредів тощо. Фактично інформаційна взаємодія між біржами здійснюється у шляхом розміщення інформації на веб-сайтах фондових бірж в рамках вимог до обов’язкового розкриття інформації про діяльність фондової біржі та її оприлюднення на її власному Інтернет-сайті. Однак оскільки нормативних вимог до визначення того самого біржового курсу, показників спредів, меж коливань курсу, стартової ціни, цін відкриття та закриття немає, сенсу в такій інформаційній взаємодії небагато.

3) немає й конкретних вимог до розмірів коливань ціни на одній фондовій біржі. Дійсно, Правила біржі, згідно п. 2 Розділу ІІІ Положення про функціонування фондових бірж, мають містити процедури, що застосовуються біржею у разі виникнення в ході торговельної сесії надзвичайних ситуацій (в т.ч. ситуацій цінової нестабільності), а також порядок призупинення, припинення та поновлення торгівлі за власним рішенням біржі або за рішенням уповноважених державних органів, але критерії таких рішень приймаються біржами на власний розсуд.

Вказані. питання розглянуті також у Відкритому листі фондовим біржам України (див. http://fbp.com.ua/145/section.aspx/282).

 

Внаслідок визначеної системної проблеми національного фондового ринку виникають проблеми і в конкретних фондових бірж, оскільки сформовані біржові курси час від часу можуть відрізнятися досить суттєво.

Саме такий факт мав місце наприкінці 2009 р. щодо акцій ВАТ «Єнакіївський металургійний завод», що мають обіг на ВАТ «Фондова біржа ПФТС», ВАТ «Українська біржа» та ПАТ «ФБ «Перспектива».

Ця ситуація активно обговорювалася на ринку та в ЗМІ, нібито різкі коливання цін та біржових курсів на різних біржах є чимось екстраординарним на вітчизняному ринку.

Протягом січня-лютого 2010 р. мали місцечисленні запити з боку ДКЦПФР до біржі та членів біржі щодо купівлі-продажу акцій ВАТ «Єнакіївський металургійний завод», що укладалися на біржі протягом грудня 2009 р.

ПАТ «ФБ «Перспектива» вчасно надала всі необхідні пояснення та документальні підтвердження відповідності вказаних операцій нормативним документам ДКЦПФР та внутрішнім документам Біржі, а також наявності виконаних розрахунків за біржовими договорами. Торги акціями ВАТ «Єнакіївський металургійний завод» проходили на ринку заявок біржі, на умовах анонімності учасників біржових торгів, між значною кількістю членів біржі, шляхом укладення значної кількості договорів купівлі-продажу, на умовах DvP (з гарантованими розрахунками щодо цінних паперів та грошових коштів), відповідно до вимог чинних Правил біржі, зареєстрованих ДКЦПФР, тобто, підстави для кваліфікації дій учасників біржових торгів як маніпулювання були відсутні.

 

Тим не менше, 10.03.2010 р. ДКЦПФР у відношенні ПАТ «ФБ «Перспектива» було порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів. (Завантажити: Акт та Заперечення біржі). При цьому, всупереч п. 5 розділу 4 Правил розгляду справ про порушення, затверджених Рішенням ДКЦПФР № 2272, Акт про правопорушення на ринку цінних паперів не містить викладення обставин правопорушення та посилання на нормативно-правовий акт, норму якого порушено.

У зв’язку із значною зацікавленістю учасників ринку у об’єктивному розгляді цієї справи та формуванні загальної позиції щодо уніфікації вимог до біржового курсу та унеможливлення повторення аналогічних проблем у інвесторів в подальшому, ПАТ «ФБ «Перспектива» вважає за необхідне висвітлювати перебіг подій.

 

Підкреслимо, що це, напевне, перше розслідування такого роду, ініційоване у відношенні біржі, яка завжди виступала за чіткі вимоги регулятора до адекватного визначення біржового курсу. Зрозуміло, що такий шлях навряд чи призведе до зрушень у вирішення цієї системної проблеми ринку.

Якщо існують підозри до достовірності біржових договорів, на підставі яких розраховано біржовий курс, то доцільно перш за все перевірити наявність розрахунків за цими договорами.

Біржа виступає за цивілізовані стандарти біржової торгівлі, тому, на наш погляд, якщо має місце значне розходження біржових курсів цінних паперів на різних біржах, то, природно, було б доцільно перевірити ситуацію з встановленням та оприлюдненням біржового курсу цих цінних паперів на всіх фондових біржах, де вони мають обіг. Однак біржі невідомо про факти аналогічних запитів до таких бірж для підтвердження укладення та виконання біржових договорів з усіма можливими первинними та підтверджуючими документами.

22 березня 2010 р.