Результати торгів на ПАТ «ФБ «Перспектива» за березень 2010 року


Протягом березня 2010 р. на Біржі укладено та виконано 4 182 договори на загальну суму 2,09 млрд. грн.
За оперативними даними, Біржа посіла друге місце за обсягом торгів у березні (з часткою загального біржового обороту 20%), поступившись Фондовій біржі ПФТС (56%) та випередивши ВАТ «Українська біржа» (17%).
З початку року обсяг торгів на Біржі склав 3 487,09 млн. грн., що складає 19% від загального біржового обороту. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 5,3 рази.
 
Результати біржових торгів за березень 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів, %
Частка у загальній кількості договорів, %
Акції
1 390,11
2 961
66,5%
70,8%
Облігації підприємств
2,52
197
0,1%
4,7%
Інвестиційні сертифікати
656,37
951
31,4%
22,7%
Деривативи
12,73
61
0,6%
1,5%
Державні облігації України
28,90
12
1,4%
0,3%
ВСЬОГО
2 090,62
4 182
100,0%
100,0%

 
Найбільшу кількість біржових договорів у березні було укладено з акціями (70,8%) та цінними паперами ІСІ (22,7%). При цьому 98% біржових договорів було виконано на Ринку заявок. Протягом березня на Біржі істотно зросли обсяги торгів щодо ОВДП (до 28,9 млн. грн.).
У березні до біржового списку були включені акції ПАТ "ЗНКІФ "ФІНГРІН КАПИТАЛ", ВАТ "НВО "Йодобром", ПАТ "Радон", ВАТ "Південний транспорт", ВАТ "ФК "СТС-Інвест", ВАТ "Вугледобувні комплекси", облігації ЗАТ "ВЕСТА-Дніпро" (серії "В" и "С"), ОВДП (UA4000060883) та інвестиційні сертифікати ТОВ КУА "СІП".
Найбільші обсяги торгів акціями зафіксовані за акціями ПАТ "КБ "ТРАНСПОРТЕР", ПАТ "ФК"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ", ПАТ "ХІММЕТ", ПАТ "БЮРО ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ", ПАТ "РАДОН".
Лідерами за зростанням біржового курсу за місяць стали акції ПАТ "Текстиль Груп" (103,5%), ПАО ПАТ "Фондова біржа "Перспектива" (98,8%), ПАТ "ФК"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (+ 24,4%), ПАО ПАТ "ДОМ-ІНВЕСТ" (+10,4%), ПАТ "ТЕРА-ІНВЕСТ" (+10,2%).
Станом на 01.04.2010 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 62 фінансових інструменти 30 емітента. З них: 14 цінних паперів - у котирувальному списку другого рівня та 48 - у списку позалістингових цінних паперів.

Кількість членів Біржі станом на 01.04.2010 р. становила 94 торговця цінними паперами.

1 квітня 2010 р.