Результати торгів на ПАТ «ФБ «Перспектива» за квітень 2010 року


 

Протягом квітня 2010 р. на Біржі укладено та виконано 3 750 договорів на загальну суму 1,92 млрд. грн.
За оперативними даними, Біржа посіла друге місце за обсягом торгів у квітні (з часткою загального біржового обороту 16%), поступившись Фондовій біржі ПФТС (65%) та випередивши ВАТ «Українська біржа» (14%).
З початку року обсяг торгів на Біржі склав 5 402,33 млн. грн., що складає 18% від загального біржового обороту. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 8,1 рази.
 
Результати біржових торгів за квітень 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів, %
Частка у загальній кількості договорів, %
Акції
1 727,56
3362
90,2%
89,6%
Інвестиційні сертифікати
94,03
158
4,9%
4,2%
Державні облігації України
80,96
3
4,2%
0,1%
Деривативи
10,95
48
0,6%
1,3%
Облігації підприємств
1,74
179
0,1%
4,8%
ВСЬОГО
1 915,24
3750
100,0%
100,0%

 
Найбільшу кількість біржових договорів у квітні було укладено з акціями (89,6%), облігаціями підприємств (4,8%) та цінними паперами ІСІ (4,2%). При цьому 98% біржових договорів було виконано на Ринку заявок. Майже втричі зросли обсяги торгів щодо ОВДП (з 28,9 млн. грн. до 80,9 млн. грн.).
За січень-квітень обсяг біржових торгів склав щодо акцій 3,87 млрд. грн. (71,6%), щодо інвестиційних сертифікатів – 1,37 млрд. грн. (25,8%), щодо державних облігацій – 0,11 млрд. грн. (2,0%), щодо облігацій підприємств та деривативів – по 0,03 млрд. грн.
У квітні до біржового списку були включені акції ПАТ "Банк Кредит Дніпро", ВАТ "Дніпровський МБЗ", ПАТ "АКБ "КОНКОРД", ПАТ КБ "Євробанк", АКІБ "УкрСиббанк", ПАТ "АГРОФАРМСИНТЕЗ", ВАТ АКБ "АвтоКРАЗбанк", АТ "Укрінбанк", ВАТ "ЗНКІФ "МАЙБУТНЄ", ВАТ "ЗНКІФ "РАТИБОР", ПАТ "ЗНКІФ "СІФАБ", інвестиційні сертифікати ТОВ КУА "ІЗІ ЛАЙФ" та ЗАТ КУА "Академія Інвестментс".
 
Станом на 01.05.2010 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 73 фінансових інструменти 40 емітентів. З них: 15 цінних паперів - у котирувальному списку другого рівня та 58 - у списку позалістингових цінних паперів.
Кількість членів Біржі станом на 01.05.2010 р. становила 94 торговця цінними паперами.

6 травня 2010 р.