Результати торгів на ПАТ «ФБ «Перспектива» за травень 2010 року


Протягом травня 2010 р. на Біржі укладено та виконано 2 056 договорів на загальну суму 1,77 млрд. грн.

За оперативними даними, Біржа посіла друге місце за обсягом торгів у травні (з часткою загального біржового обороту 18%), поступившись Фондовій біржі ПФТС (62%) та випередивши ВАТ «Українська біржа» (16%).

З початку року обсяг торгів на Біржі склав 7 174,75 млн. грн., що складає 18% від загального біржового обороту. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 8,6 рази.

 

Результати біржових торгів за травень 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів, %

Частка у загальній кількості договорів, %

Акції
1 363,97
1640
76,9%
79,8%
Інвестиційні сертифікати
402,62
368
22,7%
17,9%
Деривативи
5,15
27
0,3%
1,3%
Облігації підприємств
0,68
21
0,1%
1,0%
ВСЬОГО
1 772,42
2056
100,0%
100,0%
 

Найбільшу кількість біржових договорів у травні було укладено з акціями (79,8%) та цінними паперами ІСІ (17,9%).

За січень-травень обсяг біржових торгів склав щодо акцій 5,23 млрд. грн. (72,9%), щодо інвестиційних сертифікатів – 1,77 млрд. грн. (24,6%), щодо державних облігацій – 0,11 млрд. грн. (1,5%), щодо облігацій підприємств та деривативів – по 0,03 млрд. грн.

У травні до біржового списку були включені інвестиційні сертифікати ТОВ КУА "ІЗІ ЛАЙФ" та ТОВ "КУА "Будівельні проекти".

Станом на 01.06.2010 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 75 фінансових інструментів 40 емітентів. З них: 15 цінних паперів - у котирувальному списку другого рівня та 60 - у списку позалістингових цінних паперів.

Кількість членів Біржі станом на 01.06.2010 р. становила 95 торговців цінними паперами.

2 червня 2010 р.