Результати торгів ФБ "Перспектива" за січень 2014 року


       Протягом січня 2014 року на ФБ «Перспектива» укладено та виконано 6 957 договорів на загальну суму 34,29 млрд грн. (на 12% більше, ніж у попередньому місяці).

       За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у січні біржа посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 79%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (17%), третє – у ПАТ «Придніпровська біржа» (2%).

       В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» за січень 2013 року становить: щодо ОВДП – 85%, облігацій підприємств – 38%, акцій – 27%, інвестиційних сертифікатів – 12%, опціонних сертифікатів – 96%, строкових контрактів – 93%.

Результати біржових торгів за січень 2014 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

31 650,01

+19,05%

92,29%

666

-21,65%

Облігації підприємств

1 033,86

-43,65%

3,01%

306

-12,57%

Облігації місцевих позик

1,31

-81,48%

0,00%

14

-12,50%

Іпотечні облігації 

0,27

-49,09%

0,00%

3

0,00%

Акції

536,18

+8,15%

1,56%

581

16,90%

Інвестиційні сертифікати

31,49

-64,70%

0,09%

141

-14,02%

Опціонні сертифікати

3,26

-7,55%

0,01%

15

-25,00%

Строкові контракти

1 036,93

-33,67%

3,02%

5 231

-4,99%

ВСЬОГО

34 293,33

+12,14%

100,00%

6 957

-6,06%

       Найбільший обсяг торгів у січні було зафіксовано з державними облігаціями України (92,29%) та строковими контрактами (3,02%). При цьому 0,06% торгів проведено на ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "центробій", ТОВ "бурат-агро"), 3,02% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 705 045), 71,54% - на адресному ринку, 12,81% – на ринку заявок, 12,02% - на ринку РЕПО, 0,01% - на ринку аукціону.

      «Ще більше зростання об’ємів демонструє порівняння з аналогічним періодом попереднього року, - стверджує Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива». ? Якщо в січні 2013 року обсяг торгів складав на Біржі 22,12 млрд грн, то наразі зріс у 1,55 рази».

       У січні до біржового списку були вперше включені облігації АТ "ОТП БАНК", ПАТ "Промінвестбанк", ДП "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ", ДП "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ", ДТГО "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ", ДТГО "ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ", ДП "ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ", ТОВ "АКСОН-ІНВЕСТ", ТОВ "МАГНОЛИЯ - ЮГ", ТОВ "НАВІУМ", акції ПАТ "Розрахунковий центр", ПАТ "УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ", ПАТ "ІНКЕРСТРОМ", ОВДП, 7 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів тощо.

       Станом на 31.01.2014 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 675 (на 7% більше ніж на кінець попереднього місяця). З них: 152 – 1-го рівня лістингу, 64 - 2-го рівня лістингу, 459 - позалістингові.

       Структура біржового списку: 151 серія ОВДП (1-го рівня лістингу), 170 серій облігацій підприємств (28 – 2-го рівня лістингу, 142 - позалістингові), 7 серій облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 2 – 2-го рівня лістингу, 4 - позалістингові), 2 серії іпотечних облігацій (1- 2-го рівня лістингу, 1 - позалістингові), 6 серій депозитних сертифікатів НБУ, 287 випусків акцій (16 – 2-го рівня лістингу, 271 - позалістингові), 39 серій інвестиційних сертифікатів (17 – 2-го рівня лістингу, 22 –позалістингові), 6 серій опціонних сертифікатів (позалістингові) та 7 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів (позалістингові).

       Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 31.01.2014 склала 118,16 млрд. грн.

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у січні 2014 року:

ОВДП (ISIN)

Деривативи (серія)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000178024

PSE/KP-s5/14/02

ПАТ "Спецбудмонтаж"

ПАТ "Промінвестбанк" (С)

UA4000177919

PSE/KP-s3/14/02

ПАТ "УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ"

ТОВ "ПЛЕЙС" (А)

UA4000171094

PSE/KP-s3/14/01

ПАТ "Банк АВАНГАРД"

ТОВ "БУРАТ-АГРО" (В)

UA4000050207

PSE/UIRD-s1/14/02

ПАТ "ДЖИ ПІ АЙ-ІНВЕСТ"

ТОВ "ЦЕНТР ФІНАНСової ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПеки" (А)

UA4000136436

PSE/UIRD-s2/14/02

ПАТ "ЕЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ"

ТОВ "Автобортранс" (В)

UA4000137277

PSE/UIRD-s3/14/02

АТ "ТЕМ"

ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН" (А)

UA4000166854

PSE/KP-s5/14/01

ПАТ "ЛІКО-КАПІТАЛ"

ТОВ "БУРАТ-АГРО" (С)

UA4000179048

PSE/UIRD-s3/14/01

ПАТ "ПТКІ "УКРКРАНЕНЕРГО"

ПАТ "Альфа-Банк" (К)

UA4000142699

PSE/UIRD-s1/14/01

ПАТ "Фондові технології України"

ТОВ "ІК "ІФГ Капітал" (В)

UA4000140362

PSE/UIRD-s2/14/01

ПАТ "СвіжачОК"

ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (Е)

       Загалом протягом січня договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 169 фінансових інструментів (26% середньомісячної кількості у біржовому списку).

       Кількість членів біржі станом на 31.01.2014 - 144 торговця цінними паперами. Протягом січня членство на ФБ «Перспектива» отримав ПАТ "златоБАНК".

       Довідка про компанію:

       Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011), запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти та впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013). Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

4 лютого 2014 р.