Результати торгів на ПАТ «ФБ «Перспектива» за червень 2010 року


 

Протягом червня 2010 р. на Біржі укладено та виконано 2 282 договори на загальну суму 2,1 млрд. грн.
За оперативними даними, Біржа посіла друге місце за обсягом торгів у червні (з часткою загального біржового обороту 28%), поступившись Фондовій біржі ПФТС (42%) та випередивши ВАТ «Українська біржа» (27%).
З початку року обсяг торгів на Біржі склав 9 272,75 млн. грн., що складає 19% від загального біржового обороту. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 11 разів.
 
Результати біржових торгів за червень 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів, %
Частка у загальній кількості договорів, %
Акції
1 574,53
1 916
75,1%
84,0%
Інвестиційні сертифікати
447,36
337
21,3%
14,8%
Державні облігації України
48,08
2
2,3%
0,1%
Деривативи
2,28
8
0,1%
0,3%
Облігації підприємств
25,75
19
1,2%
0,8%
ВСЬОГО
2 097,00
2 282
100,0%
100,0%

 
Результати біржових торгів за січень-червень 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів, %
Частка у загальній кількості договорів, %
Акції
6 803,99
13 553
73,4%
75,9%
Інвестиційні сертифікати
2 215,53
3 450
23,9%
19,3%
Державні облігації України
157,95
25
1,7%
0,1%
Деривативи
36,85
157
0,4%
0,9%
Облігації підприємств
58,43
673
0,6%
3,8%
ВСЬОГО
9 272,75
17 858
100,0%
100,0%

 
Найбільшу кількість біржових договорів у червні було укладено з акціями (84,0%) та цінними паперами ІСІ (14,8%). При цьому 99% біржових договорів було виконано на Ринку заявок..
У червні до біржового списку були включені акції ПАТ "ЗНВКІФ "АМРІТА", облігації ЗАТ "ДМЗ" та ПП "Трансфаворит", а також ОВДП.
Станом на 01.07.2010 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 71 фінансовий інструмент 37 емітентів. З них: 16 цінних паперів - у котирувальному списку другого рівня та 55 - у списку позалістингових цінних паперів.

Кількість членів Біржі станом на 01.07.2010 р. становила 98 торговців цінними паперами.

2 липня 2010 р.