Результати торгів на ПАТ «ФБ «Перспектива» за липень 2010 року


Протягом липня 2010 р. на Біржі укладено та виконано 2 064 договори на загальну суму 1,5 млрд. грн.

За оперативними даними, Біржа посіла третє місце за обсягом торгів у липні (з часткою загального біржового обороту 20%), поступившись фондовій біржі ПФТС (48%) та ВАТ «Українська біржа» (28%).

З початку року обсяг торгів на Біржі склав 10,8 млрд. грн., що складає 20% від загального біржового обороту, та зберігає друге місце за обсягом торгів за 7 місяців поточного року. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 12 разів.

 

Результати біржових торгів за липень 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів, %

Частка у загальній кількості договорів, %

Акції
1 286,74
1 874
84,4%
90,8%
Інвестиційні сертифікати
178,64
161
11,7%
7,7%
Облігації підприємств
55,73
26
3,6%
1,3%
Державні облігації України
2,67
2
0,2%
0,1%
Деривативи
0,06
1
0,1%
0,1%
ВСЬОГО
1 523,84
2 064
100,0%
100,0%
 

Результати біржових торгів за січень-липень 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів, %

Частка у загальній кількості договорів, %

Акції
8 090,74
15 427
74,9%
77,4%
Інвестиційні сертифікати
2 394,16
3 611
22,2%
18,1%
Державні облігації України
160,62
27
1,5%
0,1%
Облігації підприємств
114,16
699
1,1%
3,5%
Деривативи
36,91
158
0,3%
0,8%
ВСЬОГО
10 796,59
19 922
100,0%
100,0%
 

Найбільшу кількість біржових договорів у липні було укладено з акціями (77%) та цінними паперами ІСІ (18%). При цьому 99% біржових договорів було виконано на Ринку заявок (на Ринку розміщення цінних паперів та інших фінансових інструментів було виконано договорів з облігаціями ЗАТ "Донецксталь-Металургійний завод" на суму 55 млн. грн.)

У липні до біржового списку були включені акції ВАТ "Турбоатом" та ОВДП.

Станом на 01.08.2010 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 71 фінансовий інструмент 37 емітентів. З них: 16 цінних паперів - у котирувальному списку другого рівня та 55 - у списку позалістингових цінних паперів.

Кількість членів Біржі станом на 01.08.2010 р. становила 99 торговців цінними паперами.

2 серпня 2010 р.