Результати торгів ФБ «Перспектива за лютий 2014 року


       Протягом лютого 2014 року на ФБ «Перспектива» укладено та виконано 5 776 договорів на загальну суму 36,45 млрд грн. (на 6% більше, ніж у попередньому місяці).       

       За оперативними даними з інтернет-сайтів фондових бірж, у лютому ФБ «Перспектива» посіла перше місце за обсягом торгів (з часткою загального біржового обороту 81%), друге місце – у ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (16%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (1%).

       В розрізі фінансових інструментів ринкова частка ФБ «Перспектива» становить:

за лютий 2014 року: щодо ОВДП – 84%, облігацій підприємств – 27%, акцій – 4%, інвестиційних сертифікатів – 11%, строкових контрактів – 90%;

за січень-лютий 2014 року: щодо ОВДП – 84%, облігацій підприємств – 34%, акцій – 21%, інвестиційних сертифікатів – 11%, строкових контрактів – 92%.

Результати біржових торгів за лютий 2014 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього місяця, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього місяця, %

Державні облігації України

35 077,58

+10,83%

96,24%

553

-16,97%

Облігації підприємств

393,64

-61,93%

1,08%

268

-12,42%

Облігації місцевих позик

2,15

+63,88%

0,01%

15

+7,14%

Іпотечні облігації 

0,26

-2,13%

0,00%

3

0,00%

Акції

23,53

-95,61%

0,06%

646

+11,19%

Інвестиційні сертифікати

5,47

-82,62%

0,02%

118

-16,31%

Опціонні сертифікати

1,69

-48,24%

0,00%

19

+26,67%

Строкові контракти

943,82

-8,98%

2,59%

4 154

-20,59%

ВСЬОГО

36 448,15

+6,28%

100,00%

5 776

-16,98%

 - ринок заявок

1 520,56

-65,39%

4,17%

1 038

+1,67%

 - адресний ринок

32 137,69

+31,00%

88,17%

499

-19,90%

 - ринок розміщення

0,92

-99,56%

0,00%

3

-40,00%

  - ринок РЕПО

1 845,16

-55,25%

5,06%

82

+7,89%

Pезультати біржових торгів за січень-лютий 2014 року в розрізі фінансових інструментів:

Вид фінансових інструментів

Обсяг торгів

Кількість договорів

млн грн

Зміна до попереднього року, %

Частка у загальному обсягу торгів, %

шт.

Зміна до попереднього року, %

Державні облігації України

66 727,59

+86,31%

94,33%

1 219

+109,45%

Облігації підприємств

1 427,50

+143,66%

2,02%

574

+341,54%

Облігації місцевих позик

3,47

-98,23%

0,00%

29

+61,11%

Іпотечні облігації 

0,53

-

0,00%

6

-

Акції

559,71

+242,43%

0,79%

1 227

-36,62%

Інвестиційні сертифікати

36,96

-60,20%

0,05%

259

-60,40%

Опціонні сертифікати

4,95

-49,85%

0,01%

34

+6,25%

Строкові контракти

1 980,75

-20,69%

2,80%

9 385

+5,37%

ВСЬОГО

70 741,47

+79,72%

100,00%

12 733

+3,87%

 - ринок заявок

5 914,23

+4804,38%

16,23%

2 059

-21,44%

 - адресний ринок

56 669,81

+55,21%

155,48%

1 122

+61,90%

 - ринок розміщення

208,11

-10,72%

0,57%

8

-78,95%

  - ринок аукціону

0,21

-

0,00%

1

-

 - ринок РЕПО

5 968,35

-

16,37%

158

-

       Найбільший обсяг торгів у лютому було зафіксовано з державними облігаціями України (96,24%), строковими контрактами (2,59%) та облігаціями підприємств (1,08%). При цьому 0,003% торгів проведено на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "АКСОН-ІНВЕСТ", ПАТ КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА"), 2,59% - на строковому ринку (щодо ф’ючерсних контрактів, яких протягом місяця було укладено 523 114), 88,17% - на адресному ринку, 4,17% – на ринку заявок, 5,06% - на ринку РЕПО.

       У лютому до біржового списку були вперше включені облігації Державної іпотечної установи, ПАТ "ПРОФІНАНС", ДП "ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ", ПАТ "Банк Русский Стандарт", ПрАТ "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ", акції ПАТ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ", ПАТ "БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА", ПАТ "Птахофабрика Тернопільська", ПАТ "ЗНВКІФ "БОНД", ПАТ "АГРОФОСФАТ", ОВДП тощо.

       Станом на 28.02.2014 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку становила 663. З них: 157 – 1-го рівня лістингу, 69 - 2-го рівня лістингу, 437 - позалістингові.

       Структура біржового списку: 156 серій ОВДП (1-го рівня лістингу), 186 серій облігацій підприємств (33 – 2-го рівня лістингу, 153 - позалістингові), 7 серій облігацій місцевих позик (1 – 1-го рівня лістингу, 2 – 2-го рівня лістингу, 4 - позалістингові), 1 серія іпотечних облігацій (2-го рівня лістингу), 260 випусків акцій (16 – 2-го рівня лістингу, 244 - позалістингові), 38 серій інвестиційних сертифікатів (17 – 2-го рівня лістингу, 21 – позалістингові), 6 серій опціонних сертифікатів (позалістингові) та 9 кодів (серій) ф’ючерсних контрактів (позалістингові).

       Капіталізація акцій у біржовому списку станом на 28.02.2014 склала 132,58 млрд. грн.

Фінансові інструменти - лідери за обсягами укладених договорів у лютому 2014 року:

ОВДП (ISIN)

Деривативи (серія)

Акції (емітент)

Облігації (емітент, серія)

UA4000179535

PSE/KP-s3/14/02

ПАТ "ЛІКО-КАПІТАЛ"

ТОВ "БУРАТ-АГРО" (В)

UA4000179543

PSE/KP-s3/14/03

ПАТ "ЕЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ"

ТОВ "БУРАТ-АГРО" (С)

UA4000179550

PSE/KP-s5/14/02

ПАТ "СвіжачОК"

ПАТ "Промінвестбанк" (С)

UA4000179576

PSE/UIRD-s1/14/03

ПАТ "Фондові технології України"

ПАТ"ФК"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (А)

UA4000178891

PSE/UIRD-s4/14/04

ПАТ "ВУГЛЕДОБУВНІ КОМПЛЕКСИ"

ПАТ "Укртелеком" (Р)

UA4000179568

PSE/UIRD-s3/14/02

ПАТ"ФК"СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

ТОВ "ТРІУМФ" (В)

UA4000142699

PSE/UIRD-s1/14/02

ПАТ "Актив Трейд"

ТОВ "ЕКОВІТЕ" (В)

UA4000176093

PSE/KP-s5/14/03

ПАТ "Південний транспорт"

ПАТ "УКРСОЦБАНК" (І)

UA4000179048

PSE/UIRD-s1/14/04

ПАТ "ТЕРРА БАНК"

АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1" (С4)

UA4000158794

PSE/UIRD-s4/14/02

ПАТ КБ "ІНТЕРБАНК"

ТОВ "МІК МЕГА" (С)

       Загалом протягом лютого договори на ФБ «Перспектива» укладалися щодо 180 фінансових інструментів (27% середньомісячної кількості у біржовому списку).

       Кількість членів біржі станом на 28.02.2014 - 142 торговця цінними паперами. Протягом лютого членство ФБ «Перспектива» отримали ПАТ "БАНК АВАНГАРД", ПАТ "ТЕРРА БАНК", ПАТ "КБ "ПРАВЕКС-БАНК".

       «Незважаючи на певне зростання обсягів торгів порівняно з січнем, не можна не констатувати, що ліквідність біржового ринку України внаслідок політичної нестабільності та загрози територіальної цілісності держави значно скоротилася, - стверджує Станіслав Шишков, директор ФБ «Перспектива». Якщо на ринку акцій в лютому певний час (після призначення нового Уряду) спостерігався, можливо, й надмірний оптимізм, який так само швидко змінився падінням фондових індексів, то ринок боргових інструментів вже тривалий час знаходиться під впливом суто негативних очікувань щодо макроекономічних показників, стану наповнення державного бюджету, волатильності на валютному ринку тощо».

       Втім, напевне стан фінансового ринку у поточних умовах є не найбільш значущим викликом, з яким зіткнулася Україна.

       Колектив ФБ «Перспектива» щиро сподівається, що конфліктні питання, заручником яким стала сьогодні Україна, будуть вирішені у суто правовому та мирному руслі та закликає до поміркованості у прийнятті політичних рішень усіх представників української та міжнародної спільноти.

 

       Довідка про компанію:

       Фондова біржа «Перспектива» - технології та надійність. Відразу після створення в 2006 році біржа зайняла провідні позиції на ринку України завдяки активному впровадженню торгових, розрахункових і інформаційних технологій. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, легітимний електронний документообіг (2007), self-listing (2010), надійну і ефективну модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011), запустила в обіг (2012) процентні строкові контракти та впровадила додаткове забезпечення в цінних паперах (2013). Універсальний підхід до стимулювання ліквідності та постійна модернізація біржових технологій дозволяють утримувати лідерство в організації торгів максимально широким переліком фінансових інструментів.

4 березня 2014 р.