Результати торгів на ПАТ «ФБ «Перспектива» за серпень 2010 року


 

Протягом серпня 2010 р. на Біржі укладено та виконано 2 077 договорів на загальну суму 2,96 млрд. грн.
За оперативними даними, Біржа посіла друге місце за обсягом торгів у серпні (з часткою загального біржового обороту 29%), поступившись фондовій біржі ПФТС (36%) та випередивши ВАТ «Українська біржа» (23%).
З початку року обсяг торгів на Біржі склав 13,76 млрд. грн., що складає 21% від загального біржового обороту, та зберігає друге місце за обсягом торгів за 8 місяців поточного року. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс у 15 разів.
 
Результати біржових торгів за серпень 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів, %
Частка у загальній кількості договорів, %
Акції
1 584,18
1 692
53,46%
81,46%
Державні облігації України
876,80
20
29,59%
0,96%
Інвестиційні сертифікати
454,43
273
15,33%
13,14%
Облігації підприємств
34,30
19
1,16%
0,92%
Деривативи
13,65
73
0,46%
3,52%
ВСЬОГО
2 963,36
2 077
100,0%
100,0%

 
Результати біржових торгів за січень-серпень 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів, %
Частка у загальній кількості договорів, %
Акції
9 674,91
17 119
70,31%
77,82%
Інвестиційні сертифікати
2 848,59
3 884
20,70%
17,66%
Державні облігації України
1 037,43
47
7,54%
0,21%
Облігації підприємств
148,46
718
1,08%
3,26%
Деривативи
50,56
231
0,37%
1,05%
ВСЬОГО
13 759,95
21 999
100,0%
100,0%

 
Найбільший обсяг торгів у серпні було зафіксовано з акціями (53%), державними облігаціями України (30%) та цінними паперами ІСІ (15%). При цьому 69% торгів проведено на Ринку заявок; 30% - на ринку державних облігацій України; 0,4% - на ринку похідних; 1,1% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ЗАТ "Донецксталь-Металургійний завод" на суму 33,8 млн. грн.)
У серпні до біржового списку були включені акції ПАТ "ЗНВКІФ "БІТ КАПІТАЛ", ПАТ "ЗНВКІФ "ІННОВАЦІЯ" та ОВДП.
Станом на 01.09.2010 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 78 фінансових інструментів 36 емітентів. З них: 22 цінних папери - у котирувальному списку другого рівня та 56 - у списку позалістингових цінних паперів.

          Кількість членів Біржі станом на 01.09.2010 р. становила 103 торговця цінними паперами.

 

1 вересня 2010 р.