Результати торгів на ПАТ «ФБ «Перспектива» за вересень 2010 року


 

Протягом вересня 2010 р. на Біржі укладено та виконано 2 166 договорів на загальну суму 2,95 млрд. грн.

За оперативними даними, Біржа посіла друге місце за обсягом торгів у вересні (з часткою загального біржового обороту 20%), перше місце – у фондової біржі ПФТС (62%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (13%).

З початку року обсяг торгів на Біржі склав 16,71 млрд. грн., що складає 21% від загального біржового обороту, та зберігає друге місце за обсягом торгів за 9 місяців поточного року. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс на 15,79 млрд. грн.

В розрізі фінансових інструментів за 9 місяців 2010 року Біржа займає за обсягом торгів акціями 2 місце (39%), ОВДП – 2 місце (5%), інвестиційними сертифікатами – 1 місце (90%), деривативами – 2 місце (4%), облігаціями підприємств – 6 місце (4%).

за вересень 2010 року Біржа зайняла за обсягом торгів акціями 2 місце (37%), ОВДП – 2 місце (10%), інвестиційними сертифікатами – 1 місце (98%), деривативами – 2 місце (2%), облігаціями підприємств – 3 місце (8%).

 

Результати біржових торгів за вересень 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів, %

Частка у загальній кількості договорів, %

Акції
1 467,81
1 661
49,72%
76,69%
Державні облігації України
921,63
27
31,22%
1,25%
Інвестиційні сертифікати
519,46
423
17,60%
19,53%
Облігації підприємств
37,46
30
1,27%
1,39%
Деривативи
5,75
25
0,19%
1,15%
ВСЬОГО
2 952,11
2 166
100,00%
100,00%
 

Результати біржових торгів за січень-вересень 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів, %

Частка у загальній кількості договорів, %

Акції
11 142,73
18 780
66,67%
77,72%
Інвестиційні сертифікати
3 368,05
4 307
20,15%
17,82%
Державні облігації України
1 959,06
74
11,72%
0,31%
Облігації підприємств
185,92
748
1,11%
3,10%
Деривативи
56,30
256
0,34%
1,06%
ВСЬОГО
16 712,06
24 165
100,00%
100,00%
 

Найбільший обсяг торгів у вересні було зафіксовано з акціями (50%), державними облігаціями України (31%) та цінними паперами ІСІ (18%). При цьому 67% торгів проведено на Ринку заявок; 31% - на ринку державних облігацій України; 0,3% - на ринку похідних; 1,2% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ЗАТ "Донецксталь-Металургійний завод" та ТОВ "Дон Строй Ком" на загальну суму 36,2 млн. грн.)

У вересні до біржового списку були включені акції ТОВ "Дон Строй Ком" та ПАТ "КФЦ", облігації ЗАТ "ВЕСТА-Дніпро" та ОВДП.

Станом на 01.10.2010 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 86 фінансових інструментів 36 емітентів. З них: 23 цінних папери - у котирувальному списку другого рівня та 53 - у списку позалістингових цінних паперів.

Кількість членів Біржі станом на 01.10.2010 р. - 101 торговець цінними паперами.

1 жовтня 2010 р.