Результати торгів на ПАТ «ФБ «Перспектива» за жовтень 2010 року


 

Протягом жовтня 2010 р. на Біржі укладено та виконано 2 350 договорів на загальну суму 3,52 млрд. грн.
За оперативними даними, Біржа посіла друге місце за обсягом торгів у жовтні (з часткою загального біржового обороту 29%), перше місце – у фондової біржі ПФТС (44%), третє – у ПАТ «Українська біржа» (25%).
З початку року обсяг торгів на Біржі склав 20,23 млрд. грн., що складає 22% від загального біржового обороту, та зберігає друге місце за обсягом торгів за 10 місяців поточного року. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року обсяг торгів на Біржі зріс на 19,3 млрд. грн.
В розрізі фінансових інструментів за 10 місяців 2010 року Біржі займає за обсягом торгів акціями 2 місце (39%), ОВДП – 2 місце (8%), інвестиційними сертифікатами – 1 місце (92%), деривативами – 2 місце (3%), облігаціями підприємств – 6 місце (4%).
 
Результати біржових торгів за жовтень 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів на Біржі, %
Частка у загальній кількості договорів на Біржі, %
Акції
1 285,17
1 759
36,49%
74,85%
Державні облігації України
1 836,87
41
52,15%
1,74%
Інвестиційні сертифікати
363,35
365
10,32%
15,53%
Облігації підприємств
26,80
146
0,76%
6,21%
Деривативи
10,03
39
0,28%
1,66%
ВСЬОГО
3 552,23
2 350
100,00%
100,00%

 
Результати біржових торгів за січень-жовтень 2010 р. в розрізі фінансових інструментів:

Вид цінних паперів
Обсяг торгів, (млн. грн.)
Кількість виконаних договорів
Частка у загальному обсягу торгів, %
Частка у загальній кількості договорів, %
Акції
12 427,90
20 539
61,42%
77,46%
Державні облігації України
3 795,94
115
18,76%
0,43%
Інвестиційні сертифікати
3 731,40
4 672
18,44%
17,62%
Облігації підприємств
212,72
894
1,05%
3,37%
Деривативи
66,33
295
0,33%
1,11%
ВСЬОГО
20 234,29
26 515
100,00%
100,00%

 
Найбільший обсяг торгів у жовтні було зафіксовано з державними облігаціями України (52%), акціями (36%) та цінними паперами ІСІ (10%). При цьому 96% торгів проведено на Ринку заявок, в т.ч.  49% - на ринку державних облігацій України; 3% - на ринку аукціону, 0,3% - на ринку похідних; 0,4% - на Ринку розміщення (щодо облігацій ТОВ "Дон Строй Ком" та ПрАТ "БУДІНВЕСТ СМ", а також опціонів ТОВ «Азеріт» на загальну суму 25,3 млн. грн.)
У жовтні до біржового списку були включені акції ВАТ "КДЗ", облігації ПрАТ "БУДІНВЕСТ СМ" та ТОВ "УКРЖИЛСТРОЙ ПЛЮС", опціонні сертифікати ТОВ "АЗЕРІТ" та ОВДП.
Станом на 01.11.2010 р. кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку склала 97 фінансових інструментів. З них: 26 цінних паперів - у котирувальному списку другого рівня та 71 - у списку позалістингових цінних паперів.
Кількість членів Біржі станом на 01.11.2010 р. - 103 торговця цінними паперами.

1 листопада 2010 р.